Potpisan Ugovor za projektiranje, izgradnju i probni rad uređaja za pročišćavanje otpadnih voda „Slatina“

U Slatini postavljeni novi automati za naplatu parkiranja
03.12.2020.
Sanacijom krovišta zaustavit će se daljnje propadanje sportsko-rekreacijskog centra u Sladojevcima
04.12.2020.

Potpisan Ugovor za projektiranje, izgradnju i probni rad uređaja za pročišćavanje otpadnih voda „Slatina“

U Maloj vijećnici Grada Slatine danas je održano potpisivanje Ugovora za projektiranje, izgradnju i probni rad uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Slatina unutar projekta „Izgradnje i rekonstrukcije vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatine“.
Ugovor su potpisali Mato Miličić, direktor slatinske tvrtke Komrad d.o.o. za vodne djelatnosti i Marko Škoberne, predsjednik uprave tvrtke Esotech d.d. iz Slovenije čija je ponuda, nakon provedene javne nabave, izabrana kao najpovoljnija. Potpisivanju Ugovora prisustvovali su i gradonačelnik Grada Slatine Denis Ostrošić te predsjednik Gradskog vijeća grada Slatine Dario Vrbaslija.

Ugovor za projektiranje, izgradnju i probni rad UPOV-a Slatina, vrijedan 39.662.345,63 kuna, obuhvaća projektiranje, istražne radove i ishođenje dozvola, građevinske radove, dobavu i montažu strojarske i elektrotehničke opreme UPOV-a, radove na infrastrukturi, internim prometnicama i krajobraznom uređenju, kao i pokusni, odnosno probni rad UPOV-a, te obuku zaposlenika.

– Projekt je počeo davne 2014. godine te mi je drago da smo unatoč brojnim poteškoćama napokon uspjeli doći do potpisivanja prvog ugovora za izgradnju.
Pristupna cesta se može odmah graditi dok za izgradnju pročistača nakon ishođenja lokacijske dozvole i uređenja imovinsko-pravnih odnosa predstoji faza projektiranja i ishođenje građevinske dozvole o čemu ovisi sam početak njegove izgradnje.
Novi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda moći će sve otpadne vode grada Slatine i okolnih naselja pročistiti do trećeg stupnja, što je skoro čista voda koja će se ispuštati u okoliš, a zbrinjavanje mulja bit će riješeno na način da će se sušiti u niskonaponskim sušarama do 85% suhe tvari što će značajno smanjiti količinu mulja koji će u konačnici biti spaljivan u cementarama.
Isto tako bit će izgrađen jedan veliki laboratorij u kojemu će se ispitivati stanje ulaznih i izlaznih otpadnih voda.

S takvim jednim uređajem koji će biti nastavak izgradnje kanalizacije na koju će se spojiti sva nova kanalizacija koju ćemo izgraditi u sklopu projekta aglomeracije Slatina značajno ćemo pridonijeti zaštiti okoliša i očuvanju naše slatinske Čađavice i rijeke Drave, te ćemo postati puno čistiji grad, grad koji će stati u korak s vodećim gradovima u Hrvatskoj.

U konačnici, izgradnja kanalizacije u gradu Slatini doprinijet će poboljšanju kvalitete života građana. Ovo je trenutak koji smo toliko čekali, te se nadam da ćemo cjelokupan projekt uspješno završiti, – istaknuo je direktor Komrada Mato Miličić, te dodao kako je ovim potpisivanjem Ugovora zaključen peti od ukupno šest natječaja javne nabave, dok će posljednji obuhvatiti linijske objekte.

Gradonačelnik Grada Slatine Denis Ostrošić naglasio je kako vjeruje u uspješnu suradnju tvrtki Komrad i Esotech na ovom projektu s obzirom na već ranija iskustva sa slovenskom tvrtkom, a na zadovoljstvo građana grada Slatine kojima će, kroz projekt aglomeracije, novi kilometri vodovodne i kanalizacijske mreže omogućiti bolju kvalitetu života.

Svoje zadovoljstvo nije krio ni predsjednik uprave tvrtke Esotech d.d. Marko Škoberne koji je istaknuo kako je za ovu tvrtku netom sklopljeni Ugovor vrlo bitan, jer joj je u posljednje vrijeme upravo Hrvatska ciljno tržište.

– Mi se inače bavimo projektima iz oblasti energetike, ekologije i graditeljstva i imamo veliko iskustvo u tom poslu stečeno na vlastitom terenu kroz brojne projekte zaštite okoliša, sanacije i izgradnje, a potpisivanje ovog ugovora nam je nekako i potvrda pravilne strategije na tom području, – istaknuo je Škoberne.

Projektiranje, izgradnja i probni rad UPOV-a „Slatina“ aktivnost je u okviru projekta Izgradnje i rekonstrukcije vodno-komunalne infrastrukture Aglomeracije Slatina čiji je korisnik Komrad d.o.o. za vodne djelatnosti. Ovaj projekt aglomeracije vrijedan je 266,5 milijuna kuna, a prihvatljivi troškovi iznose 213,4 milijuna kuna od čega 152,5 milijuna kuna čine bespovratna EU sredstva iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. Preostalih 60,8 milijuna kuna u projektu osigurat će Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Hrvatske vode (svatko po 26,3 milijuna kuna) te Grad Slatina (8,1 milijuna kuna). Projekt obuhvaća izgradnju i rekonstrukciju sustava vodoopskrbe i odvodnje te izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na području grada Slatine i prigradskih naselja Kozice, Markovo, Medinci, Novi Senkovac, Bakić, Sladojevci i Lukavac.  Realizacijom ovoga projekta omogućit će se priključivanje novih korisnika na sustav vodoopskrbe i odvodnje te smanjenje gubitaka u vodoopskrbnom sustavu.
(www.radioslatina.hr)

PROJEKT JE SUFINANCIRALA EUROPSKA UNIJA IZ KOHEZIJSKOG FONDA KROZ OPERATIVNI PROGRAM “KONKURENTNOST I KOHEZIJA” 2014. – 2020.


Skip to content