Postavljen info pult “Sigurno mjesto” u Domu zdravlja Slatina

U tijeku uređenje ceste u Ulici Mirna
02.07.2013.
VIDRA: Nova usluga najbolje razvojne agencije u RH – SMS za poduzetnike
03.07.2013.
U tijeku uređenje ceste u Ulici Mirna
02.07.2013.
VIDRA: Nova usluga najbolje razvojne agencije u RH – SMS za poduzetnike
03.07.2013.

Postavljen info pult “Sigurno mjesto” u Domu zdravlja Slatina

U prostorijama Doma zdravlja Virovitica, Slatina i Voćin postavljeni su Info pultovi s lecima i brošurama o projektu i stranici „Sigurno mjesto“ i promotivnim materijalom udruge S.O.S. telefon kako bi se građani i građanke mogli informirati o problematici nasilja i o jedinstvenoj web stranici “Sigurno mjesto” (www.sigurnomjesto.hr), namijenjena ženama žrtvama nasilja, kao i nadležnim institucijama i organizacijama civilnog društva koje rade na ovoj iznimno važnoj društvenoj problematici. Osnovni ciljevi ove web stranice su olakšavanje ženama žrtvama nasilja nalaženje pomoći i podrške na način da se na jednom mjestu obuhvate sve potrebne informacije za prijavu nasilja, kao i unaprjeđenje razmjene informacija između različitih tijela, institucija i organizacija vezanih uz problematiku nasilja nad ženama. Ženska soba u partnerstvu sa S.O.S. telefonom-poziv u pomoć Virovitica, Centrom za razvoj i podršku civilnog društva „Delfin“ Pakrac i Centrom za žene “Adela” Sisak, provodi projekt „Sigurno mjesto“ kojeg financijski podržava Europska unija. Projekt je osmišljen s ciljem jačanja uloge, kapaciteta i suradnje organizacija civilnog društva i lokalnih aktera u pružanju socijalnih usluga za žrtve rodno uvjetovanog nasilja u područjima od posebne državne skrbi. (icv.hr)

Skip to content