Popis stanovništva 2021. – JAVNI POZIV zainteresiranim kandidatima za podnošenje prijava za posao popisivača i kontrolora

Gradska razvojna agencija Slatine na konferenciji Mreže poduzetničkih potpornih institucija – Mreže BOND
15.06.2021.
Obavijest o postojanju sukoba interesa
15.06.2021.
Gradska razvojna agencija Slatine na konferenciji Mreže poduzetničkih potpornih institucija – Mreže BOND
15.06.2021.
Obavijest o postojanju sukoba interesa
15.06.2021.

Popis stanovništva 2021. – JAVNI POZIV zainteresiranim kandidatima za podnošenje prijava za posao popisivača i kontrolora

DOKUMENT PREUZMITE KLIKOM NA DONJU POVEZNICU:


Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine najopsežnije je i najsloženije statističko istraživanje.

Popis 2021 obuhvaća sljedeće tri jedinice: stanovništvo, kućanstva i stanove.

Cilj je Popisa utvrditi podatke o broju i prostornom rasporedu stanovništva te njegovim osnovnim demografskim, obrazovnim, migracijskim, ekonomskim i drugim obilježjima, kao i o obilježjima kućanstava i stanova.

Rezultati Popisa, osim za analizu stanja utvrđenoga Popisom, koriste se i za analizu promjena u odnosu na prethodne popise te za prognoze budućih kretanja odgovarajuće pojave.

Popis se provodi prema stanju na dan 31. kolovoza 2021. u 24 sata, što se smatra referentnim trenutkom Popisa.

Za pristup popisnom upitniku u elektroničkom sustavu e-Građani koristi se Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav (NIAS).

Popis se provodi u dvije faze:

  • od 13. rujna 2021. do 26. rujna 2021. samostalnim popisivanjem stanovništva kroz elektronički sustav e-Građani
  • od 27. rujna 2021. do 17. listopada 2021. popisivači obavljaju popisivanje svih popisnih jedinica koje se nisu samostalno popisale, putem osobnog intervjua sa stanovništvom s pomoću elektroničkih uređaja te obavljaju kontrolu podataka prikupljenih u prvoj fazi Popisa.
Skip to content