Pomoć u kući – projekt koji bi se trebao nastaviti

Ruksak (pun) kulture – Umjetnost i kultura u vrtiću i školi
26.02.2014.
Radionica crtanja Borisa Boršića u Gradskoj knjižnici
27.02.2014.
Ruksak (pun) kulture – Umjetnost i kultura u vrtiću i školi
26.02.2014.
Radionica crtanja Borisa Boršića u Gradskoj knjižnici
27.02.2014.

Pomoć u kući – projekt koji bi se trebao nastaviti

POMOĆ U KUĆI – Prevencija institucionalizacije osoba s invaliditetom je program što ga provodi UOSI Slatina u razdoblju od početka lipnja 2011. do kraja svibnja 2014. godine na području Grada Slatine i općina Čađavica, Mikleuš, Nova Bukovica, Sopoje i Voćin. Program je obuhvaćeno 97 korisnika, a financira se sredstvima Ministarstva socijalne politike i mladih, uz financijsku potporu jedinica lokalne samouprave u partnerstvu s Gradom Slatina i Centrom za socijalnu skrb.

Riječ je o novom obliku izvaninstitucionalne socijalne usluge u cilju što neovisnijeg življenja osoba s invaliditetom svih životnih dobi i povećanja njihove socijalne uključenosti u život zajednice. Usluga korisnicima pruža se u njihovim domovima s ciljem povećanja mogućnosti i želje za ostankom u vlastitu okruženju čime se smanjuje potreba za smještajem u različite institucije.
Korisnici su osobe s invaliditetom iznad 18 godina (oko 75% žene), koji žive u pretežno ruralnim područjima i područjima pod posebnom državnom skrbi.

Glavne aktivnosti obuhvaćaju pružanje pomoći u kući po katalogu usluga dva do tri puta tjedno po korisniku. Za provedbu programa educirano je i zaposleno sedam žena iznad 45 godina starosti, izrađeni planovi i programi rada te redovito praćen program.

Edukacije za jačanje kapaciteta udruge obuhvaćale su teme Psihološko osnaživanje, Kvaliteta socijalnih usluga i primjena standarda kvalitete u socijalnoj skrbi i Socijalne usluge – preduvjet neovisnog življenja.

Uvođenjem kvalitetnih socijalih usluga u području socijalne skrbi povećava se samopoštovanje i zadovoljstvo korisnika i unaprijeđuje kvaliteta njihova života. Zapošljava se sedam žena iz teže zapošljive skupine i unaprijeđuje znanje stručnog tima Udruge.

Lokalna zajednica prihvaća različitost i poštuje dostojanstvo osoba s invaliditetom te ih drži svojim ravnopravnim članovima. Smanjuje se potreba za smještaj u institucije i iseljavanje stanovništva iz ruralnih sredina.

U želji da se projekt nastavi i u sljedeće tri godine UOSI Slatina potpisala je u svojim prostorijama partnerske ugovore s Centrom za socijalnu skrb i s jedinicama lokalne samouprave koje će kao i u proteklom razdoblju projekt djelomično sufinancirati proračunskim sredstvima te nominirala projekt na raspisani natječaj Ministarstva socijalne politike i mladih za sljedeće trogodišnje razdoblje. (radioslatina.hr)

Skip to content