Počela gradnja kapele svete Ane u Donjim Meljanima

Gradonačelnik Ivan Roštaš primio Katju Živković
26.04.2013.
Rukometaši poraženi od Borova, nogometaši od Križevaca
27.04.2013.

Počela gradnja kapele svete Ane u Donjim Meljanima

Važan segment u životu građana Slatine i prigradskih naselja je i vjerski život kojem Grad Slatina pridaje veliku važnost. Tim povodom gradonačelnik grada Slatine Ivan Roštaš sa svojim suradnicima u gradskoj vijećnici primio je župnika Župe blaženog Ivana Merza, Nikolu Jušića s kojim je razgovarao o projektu gradnje buduće župne crkve, te o pomoći oko organizacije obilježavanja blagdana bl. Ivana Merza kada će se ujedno simbolično početi s gradnjom nove župne crkve. Podsjetimo gradonačelnik Roštaš već je donio rješenje o oslobađanju od obveze plaćanja naknade za priključenje na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju buduće župne crkve blaženog Ivana Merza. Grad je uključen i u gradnju kapele sv. Ane u Donjim Meljanima za koju je darovao zemljište, te oslobodio od plaćanja komunalnih doprinosa. Grad je u proteklo vrijeme redovito pomagao svim vjerskim zajednicama, tako je između ostalog i Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj općini Slatina dodijelio financijsku pomoć za obnovu krovišta na parohijskom domu u Slatini, a kršćanskoj adventističkoj crkvi Slatina već niz godina dodjeljuje financijska sredstva za sufinanciranje Međunarodnog dječjeg festivala duhovne glazbe – Slatina fest. (slatina.hr)

Skip to content