Počela gradnja kapele svete Ane u Donjim Meljanima

Gradonačelnik Ivan Roštaš primio Katju Živković
26.04.2013.
Rukometaši poraženi od Borova, nogometaši od Križevaca
27.04.2013.
Gradonačelnik Ivan Roštaš primio Katju Živković
26.04.2013.
Rukometaši poraženi od Borova, nogometaši od Križevaca
27.04.2013.

Počela gradnja kapele svete Ane u Donjim Meljanima

Važan segment u životu građana Slatine i prigradskih naselja je i vjerski život kojem Grad Slatina pridaje veliku važnost. Tim povodom gradonačelnik grada Slatine Ivan Roštaš sa svojim suradnicima u gradskoj vijećnici primio je župnika Župe blaženog Ivana Merza, Nikolu Jušića s kojim je razgovarao o projektu gradnje buduće župne crkve, te o pomoći oko organizacije obilježavanja blagdana bl. Ivana Merza kada će se ujedno simbolično početi s gradnjom nove župne crkve. Podsjetimo gradonačelnik Roštaš već je donio rješenje o oslobađanju od obveze plaćanja naknade za priključenje na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju buduće župne crkve blaženog Ivana Merza. Grad je uključen i u gradnju kapele sv. Ane u Donjim Meljanima za koju je darovao zemljište, te oslobodio od plaćanja komunalnih doprinosa. Grad je u proteklo vrijeme redovito pomagao svim vjerskim zajednicama, tako je između ostalog i Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj općini Slatina dodijelio financijsku pomoć za obnovu krovišta na parohijskom domu u Slatini, a kršćanskoj adventističkoj crkvi Slatina već niz godina dodjeljuje financijska sredstva za sufinanciranje Međunarodnog dječjeg festivala duhovne glazbe – Slatina fest. (slatina.hr)

Skip to content