Općina Mikleuš istupila iz LAG-a Marinianis

Završio Filmski festival art kino Slatina
11.12.2014.
Limarski poslovi na crkvi bl. Ivana Merza
12.12.2014.

Općina Mikleuš istupila iz LAG-a Marinianis

Na poziv predsjednika Skupštine slatinske Lokalne akcijske grupe Marinianis i gradonačelnika Slatine Ivana Roštaša, održana je izvanredna sjednica Skupštine LAG-a. Povod sazivanju skupštine je prestanak članstva Općine Mikleuš kao kolektivnog člana LAG-a i četiri fizičke osobe s područja općine Mikleuš na temelju pisanih izjava o istupanju iz članstva u LAG-u Marinianis.

Općinsko vijeće općine Mikleuš na sjednici održanoj 30. listopada donijelo je odluku o istupanju iz članstva LAG-a Marinianis iz opravdanih razloga i pristupanju LAG-u Papuk na području grada Orahovice. Gradonačelnik je u obrazloženju naveo da je to strateška odluka na nivou Županije, u čijem donošenju je sudjelovao i virovitičko-podravski župan, budući da je LAG Papuk imao nedovoljna četiri člana, a LAG Marinianis imao je šest članova.

Sukladno dogovoru, Općinsko vijeće općine Mikleuš donijelo je odluku kojom se omogućava opstanak oba LAG-a. Načelnik općine Mikleuš Milan Dundović pojasnio je da nema neopravdanih razloga za istupanje, nego da je odluka donesena isključivo radi izjednačavanja broja lokalnih samouprava u članstvima dvaju LAG-ova.

Prema njegovim riječima, Općina Mikleuš izvršila je sve svoje ugovorne financijske obveze prema LAG-u Marinianis za ovu godinu. U skladu s usvojenom odlukom o promjeni broja članova LAG-a, usvojene su i odluke o promjeni Statuta, opozivu načelnika Dundovića kao predstavnika općine Mikleuš u članstvu Upravnog odbora i izboru direktorice Turističkog ureda Helene Hegediš u Upravni odbor. Na kraju skupštine tajnik Milan Janković podnio je kratku informaciju o radu LAG-a Marinianis. (radioslatina.hr)

no images were found

Skip to content