Općina Mikleuš istupila iz LAG-a Marinianis

Završio Filmski festival art kino Slatina
11.12.2014.
Limarski poslovi na crkvi bl. Ivana Merza
12.12.2014.
Završio Filmski festival art kino Slatina
11.12.2014.
Limarski poslovi na crkvi bl. Ivana Merza
12.12.2014.

Općina Mikleuš istupila iz LAG-a Marinianis

Na poziv predsjednika Skupštine slatinske Lokalne akcijske grupe Marinianis i gradonačelnika Slatine Ivana Roštaša, održana je izvanredna sjednica Skupštine LAG-a. Povod sazivanju skupštine je prestanak članstva Općine Mikleuš kao kolektivnog člana LAG-a i četiri fizičke osobe s područja općine Mikleuš na temelju pisanih izjava o istupanju iz članstva u LAG-u Marinianis.

Općinsko vijeće općine Mikleuš na sjednici održanoj 30. listopada donijelo je odluku o istupanju iz članstva LAG-a Marinianis iz opravdanih razloga i pristupanju LAG-u Papuk na području grada Orahovice. Gradonačelnik je u obrazloženju naveo da je to strateška odluka na nivou Županije, u čijem donošenju je sudjelovao i virovitičko-podravski župan, budući da je LAG Papuk imao nedovoljna četiri člana, a LAG Marinianis imao je šest članova.

Sukladno dogovoru, Općinsko vijeće općine Mikleuš donijelo je odluku kojom se omogućava opstanak oba LAG-a. Načelnik općine Mikleuš Milan Dundović pojasnio je da nema neopravdanih razloga za istupanje, nego da je odluka donesena isključivo radi izjednačavanja broja lokalnih samouprava u članstvima dvaju LAG-ova.

Prema njegovim riječima, Općina Mikleuš izvršila je sve svoje ugovorne financijske obveze prema LAG-u Marinianis za ovu godinu. U skladu s usvojenom odlukom o promjeni broja članova LAG-a, usvojene su i odluke o promjeni Statuta, opozivu načelnika Dundovića kao predstavnika općine Mikleuš u članstvu Upravnog odbora i izboru direktorice Turističkog ureda Helene Hegediš u Upravni odbor. Na kraju skupštine tajnik Milan Janković podnio je kratku informaciju o radu LAG-a Marinianis. (radioslatina.hr)

no images were found

Skip to content