Održana sjednica Skupštine društva Komrad d.o.o.

Javni poziv za program Ruksak (pun) kulture
06.03.2015.
Sastanak na temu plana upisa u 1. razred srednje škole
07.03.2015.
Javni poziv za program Ruksak (pun) kulture
06.03.2015.
Sastanak na temu plana upisa u 1. razred srednje škole
07.03.2015.

Održana sjednica Skupštine društva Komrad d.o.o.

U prostorijama društva Komrad d.o.o. za vodne djelatnosti održana je sjednica Skupštine društva Komrad d.o.o.. Sjednici su prisustvovali direktor Komrada d.o.o. Miran Janečić, predsjednik Skupštine i gradonačelnik grada Slatine Ivan Roštaš te članovi Skupštine načelnik općine Mikleuš Milan Dundović, načelnik općine Čađavica Mirko Rončević, načelnik općine Sopje Josip Granjaš, načelnik općine Voćin Predrag Filić i načelnik općine Podravska Moslavina Zdravko Šimara.

Skupština je raspravljala o zakonskoj obvezi prijenosa komunalnih vodnih građevina na javnog isporučitelja vodnih usluga sukladno odredbi članka 146. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (N.N.br.153/2009, 6372011, 56/2013 i 14/2014).

Direktor Miran Janečić izvijestio je članove Skupštine o aktivnostima koje se odnose na provedbu projekta Aglomeracija Slatina. (radioslatina.hr)

no images were found

Skip to content