Održana prva sjednica novog saziva Predsjedništva Udruge gradova kojoj je nazočio i slatinski gradonačelnik Ivan Roštaš

OGŠ Slatina održala koncert u Zavičajnom muzeju
27.02.2014.
Plan aktivnosti HZZ-a Područnog ureda Virovitica u ožujku 2014. godine
28.02.2014.
OGŠ Slatina održala koncert u Zavičajnom muzeju
27.02.2014.
Plan aktivnosti HZZ-a Područnog ureda Virovitica u ožujku 2014. godine
28.02.2014.

Održana prva sjednica novog saziva Predsjedništva Udruge gradova kojoj je nazočio i slatinski gradonačelnik Ivan Roštaš

U Zagrebu je održana prva sjednica Predsjedništva Udruge gradova kojoj je nazočio i gradonačelnik Grada Slatine Ivan Roštaš

Sjednica je započela tematskim dijelom na kojem je predstavljen Prijedlog nacrta Zakona o pomorskom dobru, prijedlog organiziranja Sajma gradova i županija te poziv na šestu konferenciju o sigurnosti u gradovima. U radnom dijelu Predsjedništvo je donijelo odluke o: imenovanju kandidata za člana hrvatske delegacije u Odboru regija, usvajanju izvješća predsjednika Nadzornog odbora i financijskog plana udruge za 2014., usvajanju Pravilnika o nabavi roba, radova i usluga procijenjene vrijednosti ispod zakonskog praga, usvajanju Plana javne nabave za 2014. te izgledu novog pečata. Predstavnici Ministarstva prometa, veza i infrastrukture, zamjenik ministra Zdenko Antešić i pomoćnik ministra Igor Butorac, predstavili su Prijedlog nacrta Zakona o pomorskom dobru i novine koje donosi u aspektu upravljanja obalnim pojasom. Po izlaganju prezentacije, predstavnici su se osvrnuli i na komentare koje je Udruga gradova uputila Ministarstvu. Smanjenje udjela lokalne samouprave u prihodima od naknada za koncesije s trećine na četvrtinu, opravdali su potrebom financiranja poslovanja Agencije za integralno upravljanje pomorskim dobrom, uz napomenu da sustav samouprave neće biti na gubitku jer se očekuje porast prihoda. Prijedlog Udruge da se gradskim i općinskim vijećima omogući davanje odobrenja za posebnu upotrebu objekata od posebnog značaja, ocijenjen je utemeljenim te je najavljeno usvajanje tog prijedloga uz vjerojatnu prilagodbu planiranog vremenskog okvira. Dodatno je pojašnjeno da je neophodno bolje definirati pojam plaže od posebne namjene, pri čemu je istaknuto da zakonodavac pod njih nije podrazumijevao plaže za invalide ili za kućne ljubimce (koje su dio javnih plaža) već plaže za druge namjene, poput nudističkih plaža. Na primjedbu o centraliziranju županijskih lučkih uprava, predstavnici ministarstva su odgovorili kako je takav pristup u interesu racionalnog gospodarenja pri čemu su posebno istaknuli slučajeve lučkih uprava koje su ishodište i dolazište državnih linija, a koje ne ispunjavaju svoje obaveze izvještavanja što bi predložene izmjene Zakona trebale riješiti.

Na točki dnevnog reda o prijedlogu organiziranja Sajma gradova i županija 2014. gost na sjednici, karlovački župan Ivan Vučić, prenio je iskustva Hrvatske zajednice županija koja je u jesen 2013. organizirala drugi sajam županija na Zagrebačkom velesajmu. U diskusiji koja je uslijedila Predsjedništvo je donijelo zaključak da je potrebna detaljnija razrada ideje i smisla samog sajma, jer se dosadašnji koncept klasičnog sajamskog tipa nije pokazao korisnim za jedinice regionalne i lokalne samouprave.

U nastavku tematskog dijela sjednice, direktor Tectus d.o.o. Nikola Milijević najavio je međunarodnu konferenciju Sigurnosti gradova koja će se održati u Splitu 20. i 21.3. te mogućnosti i prednosti članstva u Europskom forumu za urbanu sigurnost.

U radnom dijelu sjednice, predsjednik Udruge Željko Turk imenovan je kandidatom za 9. člana hrvatske delegacije u Odboru regija, čime bi delegacija napokon trebala biti kompletirana nakon promjena u sastavu nastalih zbog rezultata lokalnih izbora u svibnju 2013. Odluke o izgledu pečata, usvajanju izvješća predsjednika Nadzornog odbora i prijedlogu financijskog plana za 2014., jednoglasno su usvojeni.

Pod točkom razno, okupljeni članovi Predsjedništva uputili su prijedloge za točke dnevnog reda koje bi se uvrstile na iduću sjednicu: rasprava o novim uslužnim područjima za obavljanje javnih usluga vodoopskrbe i odvodnje, rasprava o imovinsko-pravnim problemima vezanima uz provedbu EU projekata te rasprave o Zakonu o gorskoj Hrvatskoj i Zakonu o turističkom zemljištu. Dogovoreno je da će na iduću sjednicu biti pozvani predstavnici Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Naime, problemi povezani s nedosljednim tumačenjem propisa koji uređuju imovinsko-pravna pitanja, različita postupanja od strane državnih tijela, posebice od strane sudova, uzrokuju konkretne probleme gradovima. Već je i do sada Udruga gradova poduzimala niz konkretnih aktivnosti koje su bile usmjerene na izmjenu normative, ujednačavanje prakse te ubrzavanje postupaka od strane državnih tijela no rezultatima i pomacima, generalno gledano, i nismo posebno zadovoljni. U tom će smislu i predstojeća tematska sjednica Predsjedništva biti logičan nastavak dotadašnjih aktivnosti.

Na sjednici se je između ostalog govorilo o nacrtu prijedloga zakona o državnoj informatičkoj infrastrukturi i prijedlozi u vezi s omogućavanjem pristupa podacima jedinicama lokalne samouprave kao i o organizaciji konferencije sigurnost u gradovima i suradnja s EFUS-om te (Su)organizaciji Sajma gradova i županija 2014. godine.

Udruga gradova

Skip to content