Održana 7. sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine

Zahvaljujući “lisicama” Betlehemsko Svjetlo Mira i ove godine u Slatini
19.12.2017.
Produženo radno vrijeme ugostiteljskih objekata na području Grada Slatine
20.12.2017.

Održana 7. sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine

Jučer je u Hrvatskom domu u Slatini održana 7. sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine na kojoj je predsjednik Gradskog vijeća Dario Vrbaslija nakon 4. točke  Dnevnog reda prekinuo sjednicu.

Usvojeni Dnevni red sadržavao je 28 točaka, a pod prvom točkom prihvaćeno je Izvješće Komisije za mandatna pitanja o podnesenim zahtjevima za mirovanje vijećničkih mandata kao i o zamjenicima članova koji će nastaviti obnašati dužnost članova Gradskog vijeća. Vijećnici Ivan Roštaš i Robertino Repić stavili su vijećničke mandate u mirovanje, a njihova mjesta  davanjem prisege su zamijenili vijećnici Mirela Benija i Damir Drokan.  

Na aktualnom satu se odgovaralo na vijećnička pitanja koja su dostavili  iz kluba HDZ-a, kluba SDP-a i Nezavisne liste DV.

Prilikom usvajanja 4. točke Dnevnog reda: Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slatine za 2017. godinu i Projekcije Proračuna za 2018. i 2019. godinu, sjednici je prisustvovalo 16 vijećnika, od čega je osam vijećnika bilo za usvajanje, nula protiv  te  osam suzdržanih čime se rebalans Proračuna nije usvojio i predsjednik Gradskog vijeća je sjednicu prekinuo.  (mt)

no images were found

Skip to content