Održana 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine

Gradonačelnik Ostrošić naknadno uručio Zahvalnicu Grada Slatine hrvatskom branitelju Josipu Hablu
13.10.2021.
Dugogodišnji sudionici festivala ponovno opravdali visoka očekivanja
13.10.2021.
Gradonačelnik Ostrošić naknadno uručio Zahvalnicu Grada Slatine hrvatskom branitelju Josipu Hablu
13.10.2021.
Dugogodišnji sudionici festivala ponovno opravdali visoka očekivanja
13.10.2021.

Održana 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine

Jučer je u kinodvorani Pučkog otvorenog učilišta Slatina održana 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine na kojoj se pod predsjedanjem predsjednika Damira Jakšića okupilo 14 vijećnika.
Sjednici je uz ravnatelje i direktore slatinskih tvrtki, te djelatnike Gradske uprave Grada Slatine među kojima su bili i pročelnici; Stručne službe Krunoslav Šarabok i Upravnog odjela za razvoj grada Marin Kokorić, nazočio i slatinski dogradonačelnik Ilija Nikolić koji je dobio ovlaštenje gradonačelnika Denisa Ostrošića da ga zastupa u periodu od 11.-22. listopada tijekom odsustva zbog bolesti, a o čemu je gradske vijećnike obavijestio predsjednik Gradskog vijeća Damir Jakšić.

Nakon usvajanja izvoda s prethodne, kao i izvanredne sjednice Gradskog vijeća održane 21. rujna uslijedio je aktualni sat na kojemu je vijećnica Sanja Mrzljak Jovanić postavila sedam pitanja koja su se odnosila na Nacionalni plan za oporavak i otpornost, provedbu postupka komasacije poljoprivrednog zemljišta, a zanimala ju je i informacija o stanju državnog poljoprivrednog zemljišta i dodjela istog. Jedno od pitanja bili su i izbori za Vijeće savjeta mladih, a zanimala ju je i Strategija razvoja Grada Slatine, izgradnja biciklističkih staza, te raspisivanje natječaja za ravnateljicu Knjižnice.

S tri pitanja se obratio i Klub vijećnika Domovinskog pokreta koji su se zanimali za provedbu projekata Aglomeracije i Rekonstrukcije društvenog doma u Radosavcima, te za nabavu dvokomornog vozila za prikupljanje reciklabilnog otpada kao i za podjelu kanti za odvojeno prikupljanje papira, plastike i biootpada.

Odgovore su ponudili pročelnici Šarabok i Kokorić uslijed čega se otvorila rasprava vezana ponajviše uz aglomeraciju o kojoj je vijećnike informirao direktor Komrada Mato Miličić te istaknuo kako dinamika za sada ide dobro te da građane ne treba zabrinjavati što bageri još nisu počeli kopati po gradu jer projekt obuhvaća i pomnu pripremu koja tomu prethodi, no da će se u vrlo kratkom vremenu i to dogoditi te da će se paralelno raditi više faza, kako na vodovodu tako i na odvodnji kao i vodospremi koja je također jedan od prioriteta, a sami radovi bit će uskoro vidljivi i u samom središtu grada.
Na temu vodoopskrbe nadovezao se dogradonačelnik Ilija Nikolić te istaknuo zabrinjavajuću činjenicu o mogućnosti gubitka ove gradske tvrtke u smislu samostalnog gospodarenja vodno-gospodarskom djelatnošću s obzirom na najave da će se ista morati pripojiti tvrtki Virkom iz Virovitice.  

Otvorila se i velika tema vezana za problem zbrinjavanja otpada na slatinskom području gdje je direktor Slatina koma Sanjin Hmelik istaknuo kako je uz veliki problem skorašnjeg potpunog zatvaranja slatinskog odlagališta otpada i dalje problem nedovoljna svijest građana o razdvajanju reciklabilnog otpada te najavio novi ciklus edukacija na tu temu.
Kako je tijekom rasprave „probijeno“ vrijeme predviđeno za aktualni sat vijećnici su se složili da će se u narednom razdoblju sazvati tematska sjednica na kojoj bi se raspravljalo samo o te dvije „goruće“ teme.

U nastavku sjednice uz manje ili više rasprave gradski su vijećnici jednoglasno prihvatili izvješća o radu i poslovanju za 2020. godinu slatinskih tvrtki Komrad i Slatina kom, te donijeli Odluku o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na nekretninama u vlasništvu Grada Slatine, da bi potom „zapeli“ na 6. točki dnevnog reda koja je nakon poduže rasprave gradskih vijećnika skinuta s dnevnog reda.

Riječ je o Razmatranju prijedloga i donošenju Odluke o izmjeni Odluke o naknadama za rad članova upravnih vijeća ustanova u vlasništvu Grada Slatine i mjerilima za utvrđivanje plaće ravnatelja ustanova, u sklopu koje se trebao povisiti koeficijent za ravnatelja Gradske razvojne agencije Slatine s 4,3 na 5,3.
Iako su u naravi podržali ovaj prijedlog nisu se složili oko visine koeficijenta, koji bi po pojedinim vijećnicima trebao iznositi 6, a potom se otvorilo pitanje i ostalih ravnatelja. 
U konačnici su se vijećnici usuglasili kako bi se na sljedećoj sjednici trebali razmotriti i povećati koeficijenti ravnatelja svih gradskih ustanova ovisno o kompleksnosti posla i broju djelatnika pojedine ustanove, a osim njihovih na uvid su zatražili i informacije o koeficijentima po kojima se obračunavaju plaće svih gradskih djelatnika.

U nastavku sjednice gradski su vijećnici velikom većinom, s tek jednim, odnosno dva suzdržana glasa prihvatili izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture, Programa korištenja sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada te Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Slatine u 2020. godini, a donijeli su i Odluku o donošenju II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Slatine.

No nisu se mogli složiti oko usvajanja Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Slatine za 2020. godinu koji sa 6 glasova za i 8 suzdržanih nije dobio potrebnu većinu, a slijedom toga i sljedeće su dvije točke skinute s dnevnog reda.
Tako na ovoj sjednici nije prošla Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Grada Slatine iz 2020. godine u 2021. godini, kao ni prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Slatine za 2021. godinu.

Ova turbulentna sjednica nastavljena je vrlo dinamičnom raspravom pod posljednjom točkom dnevnog reda Pitanja i prijedlozi tijekom koje se rasprava uglavnom vodila na teme transparentnosti Grada Slatine i studentskog kampusa.
Tom je prigodom predsjednik Gradskog vijeća Grada Slatine Damir Jakšić vijećnike upoznao s informacijama o izradi e-platforme na kojoj će u digitalnom obliku biti vidljivi svi podatci vezani za rad Gradske uprave Garad Slatine te biti dostupni javnosti na lakši i pristupačniji način.
Isto tako je upoznao vijećnike i širu javnost koja je sjednicu pratila putem izravnog prijenosa Radio Slatine, kako će u četvrtak, 14. listopada započeti nastava za prvu generaciju studenata izvanrednog preddiplomskog sveučilišnog studija Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na dislociranom studiju u Slatini.  
(www.radioslatina.hr)

Skip to content