Održana 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine

Završeni radovi na uređenju nogostupa u Ulici Marina Držića
21.11.2016.
Svečanim paljenjem prve adventske svijeće gradonačelnik Roštaš će otvoriti ovogodišnju manifestaciju “Prosinac u Slatini 2016”
24.11.2016.

Održana 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine

U utorak 22. studenog u velikoj dvorani Hrvatskog doma u Slatini održana je 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine kojom je predsjedao predsjednik Gradskog vijeća Grada Slatine Robertino Repić.

Pod prvom točkom Dnevnog reda izvješće Komisije za mandatna pitanja o dostavljenoj obavijesti o nastavljanju obnašanja dužnosti vijećnika Gradskog vijeća te o podnesenom zahtjevu za mirovanje vijećničkog mandata kao i o zamjenici članice koja će nastaviti obnašati dužnost članice Gradskog vijeća podnio je predsjednik Komisije za mandatna pitanja Oliver Jukić. U Izvješću stoji da Igor Češek prestaje sa mirovanjem mandata te nastavlja obavljati dužnost vijećnika u Gradskom vijeću, vijećnica Tamara Palčić stavlja  svoj mandat u mirovanje zbog objektivnih razloga, a njenom zamjenicom se imenuje Zorica Vujanović.  Gradsko vijeće je Izvješće prihvatilo jednoglasno.

Nakon usvajanja Zapisnika s prošle sjednice Gradskog vijeća, pod trećom točkom, gradonačelnik grada Slatine Ivan Roštaš iznio je informaciju o radu gradonačelnika i Gradske uprave   u razdoblju od 24. kolovoza do 22. studenog. Nakon donesenih odluka i rješenja istaknuo je sanaciju u Strossmayerovoj ulici u Slatini koja je u završnoj fazi, potpisivanje ugovora na rekonstrukciji Sunčane ulice u Slatini,  izgradnju nogostupa u Novom Senkovcu, u tijeku je izgradnja nogostupa u Kremincu, u tijeku je izvedba produžetka javne rasvjete u ulici Milke Trnine, ugovorena je sanacija ceste i kanala oborinske odvodnje u ulici Tina Ujevića u Slatini, izrađen je elaborat nove prometne signalizacije na nerazvrstanoj cesti u ulici Potočani, zaposlene su 23 osobe u javnim radovima koje su raspoređene  u Vlastiti pogon i Slatina KOM. Organizirano je srezivanje preraslih krošnji drvoreda u ulici bana Jelačića, Kolodvorskoj, na Trgu sv. Josipa, na raskrižju ulice R.Kolibaša i S.S. Kranjčevića i u Industrijskoj ulici, dovršena je obnova obilježavanja horizontalne signalizacije na nerazvrstanim cestama u Slatini, obavljeno je čišćenje 675 metara kanala i 40 metara cijevnih propusta,  u tijeku je rekonstrukcija plinske mreže u ulicama J.Gotovca, grofa J.Draškovića, G. Viteza, M. Kraljevića i Papučkoj, izgrađen je vodovodni priključak do mrtvačnice u Novom Senkovcu, Komrad je hrvatskih voda dobio sredstva za pomoć u izgradnji vodovoda u poduzetničkoj zoni Turbina 2   te izgradnji spojnog vodoopskrbnog sustava Slatina – Sladojevci. Grad Slatina i Slatina KOM zaključili su ugovor o zimskoj službi za održavanje nerazvrstanih cesta, nogostupa, parkirališta i trgova u zimskoj sezoni od 15. studenog ove godine do 15. ožujka 2017. godine.  Obavljena je sanacija spremišta i garaže DVD Sladojevci, uređen je sanitarni prostoru u zgradi nogometnog igrališta  u Kozicama, provedeno javno nadmetanje za nabavu dizala u Zavičajnom muzeju Slatina. Nakon izrađene studije izrađen je i nacrt plana za razvoj širokopojasnog interneta na području Grada Slatine i susjednih općina. Ugovorena je izrada plana gospodarenja otpadom, izrađena je potrebna dokumentacija i dobivena građevinska dozvola za rekonstrukciju mjesnog doma u Donjim Meljanima, izrađena je dokumentacija za energetsku obnovu mjesnog doma u Radosavcima, virovitičko-podravskoj županiji izdana je potvrda glavnog projekta za izgradnju područne škole pri OŠ Eugena Kumičića u Bakiću. Od ostalih projekata izdvojio je sastanke sa investitorima gdje je sa tvrtkom Madler pronađena hala u kojoj bi tvrtka proširila proizvodnju i već 15. listopada sa radom je počelo 15 djelatnika, a novih 10 ljudi je na obuci. Održan je i sastanak sa predstavnicima tvrtke Biointegra gdje je  gradonačelnik upoznat sa planovima tvrtke i planom izgradnje drugog postrojenja Bioplin. Sastanci su održani i sa predstavnicima tvrtki Anka i Drvo-trgovina  koji planiraju proširenje postojećih kapaciteta proizvodnje. Održan je Slatinski sajam obrtništva, Dani kruha, Dani Milka Kelemena, 25. obljetnica osnutka i djelovanja 136. brigade hrvatske vojske, izrađena je strategija razvoja grada Slatine i stanje poduzetničkih zona u gradu Slatini. U tijeku je priprema za natječaj  mjera ruralnog razvoja. Sažetu informaciju gradonačelnika Gradsko vijeće je prihvatilo jednoglasno bez rasprave.

Pod točkom četiri, Helena Čermak sa Instituta za razvoj i međunarodne odnose IRMO, predstavila je Strategiju Razvoja grada Slatine 2016.-2020. Naime, ulaskom Hrvatske u Europsku uniju postojeća zakonska regulativa morala se prilagoditi novim Direktivama, te je Grad Slatina sukladno Zakonu o regionalnom razvoju donio Odluku o izradi Strategije razvoja Grada za razdoblje 2016.-2020. Razlozi izrade strategije, osim poštivanja zakonskih regulativa, su poticanje cjelovitog razvoja Grada Slatine definiranjem  zajedničkih razvojnih ciljeva i prioriteta usmjerenih na ostvarenje zajedničke razvojne vizije. Vizija razvoja Grada Slatine je definirana kao: „Slatina je energetski održiv grad s razvijenom poduzetničkom klimom, očuvanom prirodnom baštinom i kulturnim sadržajima na zadovoljstvo svojih građana.“ Gradsko vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o usvajanju Strategije razvoja Grada Slatine za razdoblje 2016.-2020.

Pod aktualnim satom postavljeno je pitanje u vezi poduzetničke zone Trnovača, jezera Javorica i ribolova na jezeru te da li Grad Slatina pripada područjima od posebne državne skrbi. Marin Kokorić, službenik Službe za gospodarstvo i razvoj Grada Slatine odgovorio je na pitanje o poduzetničkoj zoni Trnovača te istaknuo da Grad Slatina ne pripada području od posebne državne skrbi već samo naselja Ivanbrijeg, Golenić  i Lukavac koji su svrstani u drugu skupinu prema Zakonu o posebnoj državnoj skrbi. Pročelnica Ureda za gospodarenje prostorom Grada Slatine Vesna Klement odgovorila je na pitanje u vezi Javorice te naglasila da Grad Slatina nema mogućnost upravljanja niti davanja na korištenje akumulacije Javorica. Također je istaknula da ni na ostalim akumulacijama ne postoje kupališta te da Grad Slatina  ima u planu krenuti sa projektiranjem bazena iduće godine.

Također je postavljeno pitanje zašto Grad Slatina nema  niti jednu ulicu nazvanu prema herojskom gradu Vukovaru, na što je  odgovorio tajnik Grada Slatine Krešimir Štimac te pritom naglasio da se planira jednu od značajnijih ulica u skoroj budućnosti nazvati upravo prema Vukovaru

Pod sljedećom točkom Dnevnog reda načelnik PP Slatina Krunoslav Sertić iznio je informaciju o stanju sigurnosti u gradu Slatini, stanju kriminaliteta, sigurnosti u cestovnom prometu i remećenju javnog reda i mira. Ove godine PP Slatina u prvih 10 mjeseci evidentirala je 305 kaznenih djela, a prošle godine u istom razdoblju 275 kaznenih djela . Za prvih 10 mjeseci ove godine evidentirano je 3212 prometnih prekršaja, a u prošloj godini 3257 prometnih prekršaja što je neznatno manje u ovoj godini. Smanjenje prometnih nesreća kojih je do sada bilo 103 u ovoj godini, a prošle godine 108. Također prošle godine je bilo 49 stradalih dok je ove godine 43. Pozitivno je što ove godine nemamo niti jednu prometnu nesreću sa poginulom osobom, za razliku od prošle godine kada smo imali jednu. Od sudionika prometnih nesreća u prošloj godini smo imali  22 sudionika  pod utjecajem alkohola, a ove godine imamo 14 sudionika. Što se tiče javnog reda i mira za prvih 10 mjeseci ove godine ukupno je evidentirano 92 prekršaja, a prošle godine 121 prekršaj, gdje se također vidi smanjenje. Stanje sigurnosti na području grada Slatine prema iznesenim podacima je  zadovoljavajuće, zaključio je načelnik Sertić. Također je istaknuo suradnju sa biciklističkim klubom i akcije educiranja te evidentiranja bicikala i biciklista.

Vijećnik Igor Češek  naglasio je problem kod parkiranja na nogostupu kod OŠ Eugena Kumičića prema ulici Matije Gupca što predstavlja problem kod preglednosti. Isti problem naglasio je i kod pješačkog prijelaza ispred gradske uprave , odnosno Parka 136. brigade te u Senkovcu ispred područne škole. Informacija o sigurnosti je jednoglasno usvojena.

Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića „Suncokret“ Slatina za pedagošku 2015/2016. godinu, Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića „Zeko“ Slatina za pedagošku 2015/2016. godinu,  Godišnji plan davanja koncesija za komunalne djelatnosti na području Grada Slatine za 2017. godinu, Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste, javnog dobra u općoj uporabi, na dijelu k.č. br. 5785/3, k.o. P. Slatina,  Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste, javnog dobra u općoj uporabi, na dijelu k.č. br. 2027/1, k.o. Sladojevci, Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Slatine, Odluka o izmjeni Odluke o popisu trgovačkih društava od posebnog interesa za Grad Slatinu, Odluka o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnosti na javnim površinama kojima upravlja Grad Slatina i nekretninama u vlasništvu Grada Slatine su prihvaćene jednoglasno i bez rasprave.

no images were found

Skip to content