Održana sjednica Gradskog vijeća Slatine

Izjava o nepostojanju sukoba interesa javna nabava
27.03.2014.
Profesori OGŠ Slatina nastupili u Szigetvaru
28.03.2014.
Izjava o nepostojanju sukoba interesa javna nabava
27.03.2014.
Profesori OGŠ Slatina nastupili u Szigetvaru
28.03.2014.

Održana sjednica Gradskog vijeća Slatine

Pod predsjedanjem Robertina Repića, u Hrvatskom domu, zasjedalo je Gradsko vijeće Slatine. Nakon aktualnog sata podneseno je izvješće o radu Turističke zajednice grada Slatine u prošloj godini u kojem su prikazane održane aktivnosti koje su vijećnici pohvalili kao i sam rad direktorice Helene Hegediš. Vijeće je donijelo program rada za tekuću godinu kojim su utvrđeni termini održavanja sjednica kao i teme koje će se razmatrati. Na sjednici su svi prijedlozi odluka prihvaćeni a među njima bili su i oni o upućivanju javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Gradskog savjeta mladih, odluka o socijalnoj skrbi na području Slatine, te odluka o davanju suglasnosti Upravnom vijeću Pučkog otvorenog učilišta za imenovanje Danijele Fabric-Fabijanac za ravnateljicu. Vijećnicima su podnesena i izvješća o izvršenju programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture, gospodarenja otpadom, te korištenja sredstava naknade za ozakonjivanje nezakonito izgrađenih zgrada na području grada. (icv.hr)

Skip to content