Održana 17. sjednica Gradskog vijeća grada Slatine

Registar ugovora za 2015. godinu
15.03.2016.
Turistička zajednica grada Slatine i ove godine organizira Uskrsnu slatku potragu za najmlađe.
15.03.2016.

Održana 17. sjednica Gradskog vijeća grada Slatine

U utorak, 15. ožujka 2016. godine, u Hrvatskom domu u Slatini održana je 17. sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine. Sjednicom je predsjedao predsjednik Gradskog vijeća  Robertino Repić. Dnevni red se sastojao od 21. točke, a zbog opravdanog odsustva ravnateljice Centra za poduzetništvo grada Slatine, Danijele Maravič, šesta točka dnevnog reda zamijenjena je sa razmatranjem i donošenjem odluke o ukidanju statusa javnog dobra čestice u općoj uporabi zbog investicije tvrtke Mesoprerada d.o.o u izgradnju novih postrojenja što je na sjednici i usvojeno.

Nakon prihvaćanja zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća, informaciju o radu Gradonačelnika i Gradske uprave u razdoblju od 15. prosinca 2015. do 3. ožujka 2016. iznio je gradonačelnik Ivan Roštaš. Izvješće je sadržavalo Odluku o provođenju popisa imovine i obvezu osnivanja povjerenstva za popis imovine i obveza Grada Slatine,Izmjene plana prijema u službu službenika i namještenika, Zaključak o prihvaćanju izvješća ZZJZ „Sveti rok“ VPŽ o proljetnoj i jesenskoj preventivnoj deratizaciji, Rješenje o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva, Odluku o početku postupka javne nabave električnom energijom. Gradonačelnik Roštaš je naglasio da je kod javne nabave električnom energijom uspostavljena povoljnija cijena za 10 do 15 posto iz razloga što je u nabavu osim Grada Slatine uključen i DV Zeko, Zavičajni muzej Slatina, JVP Slatina, Komrad, POU Slatina i Slatina kom.

Od važnijih odluka gradonačelnik je izdvojio Odluku o jednokratnoj novčanoj pomoći za opremu novorođenčadi. Također doneseno je i Rješenje o dodjeli financijskih sredstava udrugama sa područja Grada Slatine. Gradonačelnik je istaknuo i održavanje brojnih radnih sastanaka na kojima su doneseni konkretni projektni prijedlozi, a posebice je naglasio prekograničnu suradnji koju grad ima sa prijateljskim gradovima iz Mađarske.

Zorica Vujanović pohvalila je rad Pučkog otvorenog učilišta koje u Izvješću o radu u 2015. godini pokazalo vidljiv napredak. Broj polaznika osam provedenih programa učilišta u 2015. godini iznosio je 964 što je skoro tri puta više nego godinu ranije. Broj posjetitelja kino i kazališnih predstava iznosio je 11 145 posjetitelja, što je povećanje znatno povećanje od skoro 4 tisuće posjetitelja. Pohvalila je i pozitivno financijsko izvješće POU-a, ali i projekt Slatinska mala scena. Nakon upita vezanog uz galeriju koja se trenutno koristi kao skladišni prostor za Zavičajni muzej, ravnateljica POU Slatina je objasnila da će prostor biti oslobođen čim se završi prostor za to namijenjen u zgradi Zavičajnog muzeja.

Pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje prostorom Vesna Klement obavijestila je da je Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Slatine iz sredstava komunalne naknade i namjenskih sredstava od zakupa javnih i poljoprivrednih površina, te uz pomoć Hrvatskog zavoda za zapošljavanje realiziran u ukupnom iznosu od 4. 552. 467, 00 kuna. Sredstva komunalne naknade u 2015.godini ukupno su ostvarena u iznosu od 6. 586. 743, 00 kuna, a trošena su za realizaciju tri grupe programa za što je ukupno utrošeno 4. 890. 475, 80 kuna. Na program izgradnje komunalne infrastrukture i izgradnje i opremanja objekata za gospodarenje otpadom ukupno je utrošeno 1. 281. 168, 63 kn.

Grad Slatina i gradska komunalna tvrtka Slatina kom tijekom 2015. aktivno su provodili različite mjere i aktivnosti za povećanje učinkovitosti gospodarenja otpadom što je rezultiralo sa kontinuiranim smanjivanjem količine otpada koja se odlaže na gradskom Odlagalištu kod Radosavaca. Unazad pet godina smanjenje iznosi 43%, a gledajući na prethodnu 2014.godinu količina otpada smanjila se za dodatnih 3,48%.

Na kraju sjednice predsjednik Gradskog vijeća Robertino Repić povodom proslave blagdana zaštitnika grada Slatine, svetog Josipa, poželio je svim obiteljima sa područja Grada Slatine mir i dobro.

no images were found

Skip to content