Predsjednik GV Grada Slatine Dario Vrbaslija sazvao izvanrednu sjednicu Gradskog vijeća za srijedu 28. studenog
23.11.2018.
Održane 1. športske igre u sklopu Memorijalnog turnira „Mario Grahovac“
27.11.2018.

Odluka o prodaji pokretnina

Na temelju članka 25. Statuta Grada Slatine (Službeni glasnik Grada, broj 5/09, 5/10, 1/13, 2/13 – pročišćeni tekst i 3/18), gradonačelnik Grada Slatine  d o n o s i

O D L U K U

o prodaji  pokretnina

I.

Rješenjem javnog bilježnika, Posl.br. O-657/17, UPP/OS-VIROVITICA-154/17-20 od 16. travnja 2018. godine, u vlasništvo Grada Slatine prešle su sljedeće pokretnine:

  • revolver marke Taurus call. 5,6 mm, tv.br. 145364
  • revolver marke Browning Barakuda call. 357 Magnum, tv.br. R355298
  • puška s užljebljenim cijevima marke Puškarna Kranj/Orbis LK-103, call 243 Winchester, tv.br. 13023
  • puška s užljebljenim cijevima marke Browning M.81 BLR, call 300 Winchester, tv.br. W80016

 

DOKUMENT: Odluka o prodaji pokretnina (.pdf)

Skip to content