Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Plan razvoja turizma Grada Slatine za razdoblje od 2020. do 2027. godine

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Plan održivog razvoja Grada Slatine za razdoblje od 2020. do 2027. godine
13.02.2020.
JAVNI POZIV za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih potpora iz Programa mjera razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Slatine
14.02.2020.
Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Plan održivog razvoja Grada Slatine za razdoblje od 2020. do 2027. godine
13.02.2020.
JAVNI POZIV za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih potpora iz Programa mjera razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Slatine
14.02.2020.

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Plan razvoja turizma Grada Slatine za razdoblje od 2020. do 2027. godine

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine”, broj 80/13, 153/13 , 78/15, 12/18 i 118/18), članka 31. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (“Narodne novine”, broj 3/17), članka 25. Statuta Grada Slatine („Službeni glasnik“, br. 5/09, 5/10, 1/13, 2/13 – pročišćeni tekst i 3/18) i mišljenja Upravnog odjelu za graditeljstvo, zaštitu okoliša i upravno-pravne poslove Virovitičko-podravske županije KLASA: 351-02/19-02/15, URBROJ: 2189/1-08/3-20-6 od 3. veljače 2020. godine, nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, Gradonačelnik Grada Slatine, donosi Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Plan razvoja turizma Grada Slatine za razdoblje od 2020. do 2027. godine.

DOKUMENT PREUZMITE KLIKOM NA POVEZNICU:

Skip to content