Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Grada Slatine

Slatinski gradonačelnik poručio – # Slatino, ostani doma!
24.03.2020.
Nakon što je donesena Odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u RH, donosimo vam kontakte stožera civilne zaštite općina i gradova s područja Virovitičko-podravske županije
24.03.2020.
Slatinski gradonačelnik poručio – # Slatino, ostani doma!
24.03.2020.
Nakon što je donesena Odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u RH, donosimo vam kontakte stožera civilne zaštite općina i gradova s područja Virovitičko-podravske županije
24.03.2020.

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Grada Slatine

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine”, broj 80/13, 153/13 , 78/15, 12/18 i 118/18), članka 31. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (“Narodne novine”, broj 3/17), članka 25. Statuta Grada Slatine („Službeni glasnik“, br. 5/09, 5/10, 1/13, 2/13 – pročišćeni tekst i 3/18) i mišljenja Upravnog odjelu za graditeljstvo, zaštitu okoliša i upravno-pravne poslove Virovitičko-podravske županije KLASA: 351-02/19-02/11, URBROJ: 2189/1-08/4-20-9 od 12. ožujka 2020. godine, nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, Gradonačelnik Grada Slatine, donosi Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Grada Slatine.

Skip to content