Dobra iskustva karlovačke Lokalno akcijske grupe
09.05.2013.
Na sajmu poslova – blizu 1000 prijavnica
09.05.2013.
Dobra iskustva karlovačke Lokalno akcijske grupe
09.05.2013.
Na sajmu poslova – blizu 1000 prijavnica
09.05.2013.

Od carske pruge do održivog turističkog razvoja

U prostorijama gradske uprave u Slatini danas je održan radni sastanak na kojem su gradonačelnik grada Slatine Ivan Roštaš, gradonačelnik grada Szent Loerencza iz Republike Mađarske  Mark Gyervary i gradonačelnik grada Našica Krešimir Žagar potpisali kompletiranu  dokumentaciju i prijavu za nove programe prekogranične suradnje Hrvatske i Mađarske.  Program pod naslovom „Od carske pruge do održivog turističkog razvoja“ objedinjava turističke, kulturne i gospodarske aspekte  regije koju je od 1895. godine  povezivala  željeznička pruga od grada Szent Loerencz, preko Slatine do Našica.

Vodeći partner projekta je grad Slatina, a ostali projektni partneri su zaklada i muzej Brantner – Koncz u Szent Loerenczu, Zavičajni muzej Slatina i Grad Našice. Pridruženi partneri su grad Szent Loerencz, Zavičajni muzej Našice i Turistička zajednica grada Slatine. Koordinator izrade prijave je Razvojna agencija  Virovitičko-podravske županije Vidra. Projekt je u skladu sa zajedničkom razvojnom  strategijom Slatine –Szigetvara i Szent Loerencza i Razvojnom strategijom Virovitičko –podravske županije. Realizacijom aktivnosti  iz ovoga projekta uredit će se dio prostora Zavičajnog muzeja Slatina (za smještaj donacije Milka Kelemena), restaurirat će se predmeti muzejske zbirke u Szent Loerenczu i Našicama, povečat će se suradnja ova tri grada i razviti mreža suradničkih programa i gradskih udruga i ustanova, što će biti dobra praksa za buduće programe prekogranične suradnje. Glavne aktivnost projekta odvijat će za glavne gradske svečanosti  – Dan grada Slatine, Međunarodni glazbeni festival Dani Milka Kelemena u Slatini, Dan grada Szent Lorencza, Antunovo i Dani hrvatskih šuma u Našicama . Svakako da će projekt poslužiti i kao primjer budućih programa kulturne suradnje, jer je zajednička povijesna baština još uvijek nedovoljno istražena , a od značajnog je interesa za obadvije zemlje koje rijeka Drava oduvijek spaja.

Skip to content