Objavljena dva natječaja Fonda za razvoj i zapošljavanje

Objavljen Javni natječaj za poduzetničke kredite Virovitičko-podravske županije
09.05.2013.
Prezentacija Operativnog plana poticanja malog i srednjeg poduzetništva
09.05.2013.
Objavljen Javni natječaj za poduzetničke kredite Virovitičko-podravske županije
09.05.2013.
Prezentacija Operativnog plana poticanja malog i srednjeg poduzetništva
09.05.2013.

Objavljena dva natječaja Fonda za razvoj i zapošljavanje

Na temelju članka 6. Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava Fonda za razvoj i zapošljavanje, Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava Fonda za razvoj i zapošljavanje, Kriterija za financiranje razvojnih programa, Odluke o izmjenama i dopunama Kriterija za financiranje razvojnih programa, Uprava Fonda donosi Natječaj za podnošenje zahtjeva za financiranje sredstvima Fonda za razvoj i zapošljavanje za 2010. godinu. Ovim natječajem pozivaju se trgovačka društva koja u svojim poslovnim idejama i programima predviđaju ulaganja u dugotrajnu imovinu i obrtna sredstava, a kumulativno ispunjavaju uvjete koji se temelje na tržišnoj konkurentnosti i povećavaju dodanu vrijednost i novo zapošljavanje.

Osim toga, Uprava Fonda za razvoj i zapošljavanje, raspisala je natječaj za podnošenje zahtjeva za prikupljanje ponuda za kreditiranje poduzetnika početnika (START UP) za 2010. godinu. Navedenim natječajem pozivaju se poduzetnici početnici da predlože poslovni program primjene proizvodnih procesa više složenosti koji isključivo ispunjavanju uvjete navedene u Kriterijima za financiranje razvojnih programa te Odluci o izmjenama i dopunama Kriterija za financiranje razvojnih programa. Poduzetnici početnici pozivaju se da poslovnim bankama predlože poslovni plan ili investicijsku studiju iz kojih su osobito razvidni: poslovna ideja, broj zaposlenih, planirana ulaganja, izvori financiranja, očekivani učinci te predugovori i pisma namjere kupaca sukladno navedenim kriterijima. Informacije vezane uz natječaj mogu se dobiti na službenoj Internet stranici Fonda za razvoj i zapošljavanje (www.frz.hr), službenoj Internet stranici VIDRA-e Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije (www.ravidra.hr), dok se na službenoj Internet stranici Virovitičko-podravske županije (www.vpz.hr) u rubrici „Natječaji“ može pronaći navedeni natječaji.

Skip to content