Obavijest o provođenju jesenske akcije sakupljanja krupnog (glomaznog) otpada

Objavljen Vodič za program Erasmus+
22.09.2014.
Održan sastanak u povodu objave natječaja „Obrazovanje za poduzetništvo i obrt“
24.09.2014.

Obavijest o provođenju jesenske akcije sakupljanja krupnog (glomaznog) otpada

U skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), gradska komunalna tvrtka Slatina Kom tijekom mjeseca listopada ove godine provest će akciju sakupljanja krupnog (glomaznog) otpada postavljanjem specijaliziranih spremnika u planiranim terminima na pojedinim lokacijama na javnim površinama.

U razdoblju od 1. do 15. listopada spremnici će biti postavljeni na pojedinim lokacijama u gradu Slatini, a od 20. do 29. listopada spremnici će biti postavljeni u prigradskim naseljima.

Obavještavaju se građani da je zabranjeno odlaganje krupnog otpada izvan spremnika odnosno izravno na javnu površinu. U specijalizirane spremnike s natpisom „KRUPNI (GLOMAZNI) OTPAD“ prikupljati će se otpad označen ključnim brojem 20 03 07, a u koji ulaze sljedeće vrste otpada:
– drvo (drveni stolovi, stolice, ormari, stolarija, palete, ostali predmeti od drveta)
– čista plastika (plastični stolovi, stolice, stolarija, plastične bačve i posude, kanisteri, gajbe)
– metali (metalni stolovi, stolice, metalno posuđe, limovi, mehanički aparati, metalni namještaj)
ostalo (madraci, dvosjedi/trosjedi/kauči, sanitarni uređaji i njihovi dijelovi …)

U glomazni otpad ne spada: EE (električni i elektronički) otpad, građevinski materijal, auto gume, otpad iz vrta i otpad nastao u poljoprivredi. U krupni otpad ne pripada niti se smiju zajedno prikupljati posebne vrste otpada koje se predaju ovlaštenim koncesionarima ili proizvođačima. Stoga, se pozivaju građani da u spremnike za krupni otpad ne odlažu:
– opasni otpad (azbestne ploče, otpadna ulja, kiseline, boje, lakovi, razrjeđivači, te pripadajuća ambalaža, ambalaža od pesticida… )
– ambalažni otpad ( papir,staklo,pet… ), neupotrebljiva odjeća i obuća
– električni i elektronički otpad
– građevni otpad (šuta, opeka, crijep, keramičke pločice, beton, građevinski materijali od azbesta i gipsa, …)
– otpad nastao u poljoprivredi, kao i sve ono što se kupi u redovitom odvozu komunalnog otpada.

U prilogu je Plan odvoza krupnog otpada s područja grada Slatine i Plan odvoza krupnog otpada u prigradskih naselja. (slatina kom d.o.o.)

Plan odvoza prigradska naselja, 20. do 29. 10. 2014

Plan odvoza za Slatinu, 1. do 14. 10. 2014

Skip to content