Obavijest o poništenju javnog natječaja za prijem u službu u Grad Slatinu