O problematici vezanoj za slatinsku aglomeraciju u eteru Radio Slatine

U sklopu gradskog Erasmus+ projekta Prvi koraci održane nove fokus grupe
07.03.2023.
5. obljetnica smrti počasnog građanina grada Slatine Milka Kelemena
08.03.2023.
U sklopu gradskog Erasmus+ projekta Prvi koraci održane nove fokus grupe
07.03.2023.
5. obljetnica smrti počasnog građanina grada Slatine Milka Kelemena
08.03.2023.

O problematici vezanoj za slatinsku aglomeraciju u eteru Radio Slatine

Turska tvrtka Ersa izvođač radova na Aglomeraciji Slatina praktički preko noći iščezla je iz našeg grada i radovi su naprasno stali.

Što to znači za budućnost ovog skupog za naš grad itekako vrijednog projekta slušateljima Radio Slatine su danas nakon središnje informativne emisije Sve u 16, razjasnili voditelj projekta Dragan Šekerija iz tvrtke Sedra konzalting, direktor slatinske tvrtke Komrad d.o.o. Mato Miličić ispred naručitelja radova, te zamjenik gradonačelnika Grada Slatine Ilija Nikolić.

Podsjetimo, projekt Izgradnje i rekonstrukcije vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina vrijedan je 266,5 milijuna kuna, a prihvatljivi troškovi iznose 213,4 milijuna kuna od čega 152,5 milijuna kuna čine bespovratna EU sredstva iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. Preostalih 60,8 milijuna kuna u projektu osiguravaju Ministarstvo zaštite okoliša i energetike te Hrvatske vode u ravnomjernom iznosu od po 26,3 milijuna kuna, dok će Grad Slatina ovaj projekt financirati s 8,1 milijun kuna, a rok za završetak radova je lipanj 2024. godine.

Radovi vrijedni nešto više do 137,5 milijuna kuna predstavljaju najveći segment projekta, a prema Sporazumu o radovima na izgradnji i rekonstrukciji sustava vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda aglomeracije Slatina potpisanog 15. rujna 2021. između slatinske tvrtke Komrad d.o.o. za vodne djelatnosti kao korisnika projekta i izvođača radova, zajednice ponuditelja koju čine turske kompanije ERSA INSAAT PROJE TURIZM SANAYI VETICARET A.S. i KARAS ALTYAPI INSAAT TICARET ANONIM SIRKETI.

Rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava te rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje uključuju izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju 62 kilometra kanalizacijske mreže, izgradnju i rekonstrukciju 12 km vodoopskrbne mreže, izgradnju pripreme za 2.071 kućni priključak na kanalizacijski sustav, izgradnju 4 kišna preljeva te 33 crpne stanice. Projekt uključuje i izgradnju nove vodospreme kapaciteta 1000 m3 te pripremu za 989 kućnih priključaka na vodoopskrbnu mrežu.
Osim grada Slatine projekt uključuje i prigradska naselja Kozice, Markovo, Medinci, Novi Senkovac, Bakić, Sladojevci i Lukavac.

No upravo spomenuti radovi postali su jedan od „gorućih“ problema našega grada budući da su, kako je zaključeno u emisiji, izvođači radova iz Turske definitivno napustili Slatinu. Što je razlog tome i koji su sljedeći koraci kako bi se sanirala nastala šteta i projekt priveo kraju doznali smo tijekom emisije.

– Mi smo potpisali ugovor 25. kolovoza 2021. godine, a cijeli je projekt podijeljen na više ugovora, odnosno za upravljanje, stručni nadzor, opremu, linijske objekte kanalizacije i dijela vodovoda te pročistač otpadnih voda.

Najaktualnija je stvar da je taj ugovor koji smo potpisali sa Ersom i uveli ih u posao 22. rujna 2021. godine, sa 28. veljače ove godine raskinut od strane izvođača radova.
Iako u svojim dopisima tvrtka Ersa nije točno iskazala razloge raskida ugovora izrazili su nezadovoljstvo s tim što im se onemogućava da rade na način kako su oni sebi zamislili. Iako su od strane naručitelja, nadzora i upravljanja u tih 17 mjeseci upućivani da trebaju provoditi projekt prema Ugovoru koji su potpisali, kao jedan od bitnih razloga raskida Ugovora su naveli upravo svoja stalna nezadovoljstva s procedurama koje su zapisane, odnosno zacrtane u Ugovoru te su isti raskinuli unatoč našim nastojanjima da im što više pomognemo jer znamo da je to tvrtka iz Republike Turske i da se možda ne snalaze u ovim prostorima i s našim zakonima, osobito što je to njihov prvi projekt u Europskoj uniji, – istaknuo je na početku razgovora direktor Komrada Mato Miličić, te dodao:

– Možda je sve to povezano i s događanjima u Turskoj kojoj će nakon nedavnih događaja trebati obnova. Mi razloge možemo samo nagađati ali kalkulirajući znamo da je taj projekt i cijene koje su oni ponudili od svoje strane bile ispod projektiranih te su s porastom cijena na tržištu imali određene gubitke što su pokušali kompenzirati s nekim stvarima, no ni naručitelj, ni nadzor, ni upravljanje nisu mogli dopustiti da se kroz projekt ide sa onim što nije ugovoreno, a ispunjavanje njihovih zahtjeva koji su se iz sastanka u sastanak povećavali bili štetni po nas kao naručitelja, Grad Slatinu i sve dionike ovoga projekta, – pojasnio je Miličić naglasivši kako su uloženi maksimalni napori da se zadrži izvođača radova i da se projekt nastavi.

I sam početak radova je kasnio.

– Oni su krenuli 22. rujna s uvođenjem u posao, a oko pet mjeseci je trebalo da se upiše prvi radni dan u građevinskom dnevniku što pokazuje određenu neozbiljnost, a do danas od ukupno 19 glavnih projekata nemamo ni jedan kompletan izvedbeni projekt koji su trebali napraviti, – dodao je Miličić.

Koji su daljnji koraci kazao je voditelj projekta Dragan Šekerija iz tvrtke Sedra konzalting.

– Projekt će se nastaviti budući da je isti sufinanciran preko Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ gdje je rok za povlačenje sredstava prosinac 2023. godine. Komrad je već s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike, odnosno Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja te Hrvatskim vodama prebacio projekt u Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. u sklopu kojega je rok povlačenja sredstava prosinac 2026. godine tako da povlačenje sredstava neće biti ugroženo.

Kompletan projekt aglomeracije se sastoji od 6 komponenti, a mi imamo evidentan problem na jednom ugovoru, sve ostale komponente idu dalje što se na samom gradilištu i vidi.

Sljedeći koraci su da naručitelj, odnosno tvrtka Komrad zajedno s Hrvatskim vodama pokrene novu nabavu za odabir novog izvođača i da se s istim nastave radovi tako da projekt nije stao te će se vjerujem otkloniti sve poteškoće kao što je to bio slučaj i s aglomeracijama u drugim gradovima koji su također imali slične poteškoće.
Da će nas ova situacija usporiti, hoće, ali neće nas zaustaviti, samo će malo prolongirati vrijeme završetka radova, – rekao je Šekerija.

– Spoznajom da je ugovor pred raskidom Komrad je poduzeo sve mjere da spriječi bilo kakvu penalizaciju te smo problem riješili naplatom bankovnog jamstva što je u skladu s uvjetima ugovora. Na taj način kao i iz sredstava osiguranja koje je izvođač radova bio obavezan dostaviti prije potpisivanja ugovora, mi smo zaštitili sve one štete koje su nastale, što kod privatnih osoba, Komrada, vlasnika infrastrukture i sve one troškove vezane za novo raspisivanje natječaja javne nabave, ali i troškove konzerviranja i zaštite gradilišta.

Komrad će ovih dana također najaviti i potraživanje za kašnjenje u realizaciji projekta, što je još jedan pokazatelj mjera koje Komrad poduzima kako ne bi došlo do bilo kakve penalizacije Grada Slatine ili tvrtke Komrad, – dodao je Miličić.

Nadalje smo doznali kako trenutačno neće biti sanacije postojećih gradilišta u smislu vraćanja u postojeće stanje asfaltiranih površina, ali će se konzervirati na način da se osigura prometovanje na siguran način, kako pješaka tako i vozila.

– Na onim dionicama gdje su zbog radova nogostupi i dio prometnica raskopani  sanirat će se u narednom razdoblju te će građani moći normalno živjeti i kretati se, ali na žalost uz malo manji komfor, a vraćanje u prvobitno stanje bit će moguće tek po završetku kompletnih radova na pojedinim dionicama aglomeracije.

U slučaju da tvrtka Ersa koja je dužna konzervirati gradilište prije nego što napusti Slatinu to ne učini na pravilan način angažirat ćemo za taj posao neku drugu tvrtku ili odraditi vlastitim resursima, a potom štetu potraživati od njih, – naglasio je Šekerija.

Na koji način će Grad Slatina biti uključen za vrijeme trajanja konzervacije gradilišta budući da su brojni upiti građana stigli i na gradsku adresu govorio je dogradonačelnik Nikolić.

– Grad Slatina od samoga je početka bio aktivno uključen u ovaj projekt te je zajedno s tvrtkom Komrad nastojao otkloniti sve poteškoće na koje smo nailazili, a tako će biti i u narednom razdoblju.
Uz sve već spomenuto Grad Slatina će maksimalno angažirati komunalne redare, te prema dojavama građana raditi na poboljšanju uvjeta komunalne infrastrukture kako bi se maksimalno osigurala sigurnost svih građana iako se trenutačno nogostupi i prometnice ne mogu dovesti u stanje kakvo je bilo prije početka radova. Naši komunalni redari već su na terenu kako bi dokumentirali trenutačno stanje, te će se u suradnji s tvrtkom Komrad ovih dana odlučiti na koji će se način otkloniti nastale poteškoće vezane uz ovu problematiku.

Nama je stalo da građani dobiju kanalizaciju i vodu, sada će se to zbog ove situacije vremenski odužiti, ali se nadam da ćemo projekt uspješno privesti kraju unatoč problemima koji se s turskom tvrtkom javljaju već duže vremena i Grad Slatina neće snositi nikakve posljedice, – rekao je dogradonačelnik Nikolić.

Građane svakako zanima koliko će se odužiti izvođenje radova u sklopu aglomeracije, no na to je pitanje teško odgovoriti s obzirom na daljnju proceduru.

– Javna nabava u Hrvatskoj je kompleksna, ne možemo znati koliko će biti zainteresiranih sudionika natječaja, koliko će ih postavljati pitanja, hoće li netko uložiti žalbu i sl. te je nemoguće odrediti koliko će to sve trajati, no najvažnija je činjenica da projekt ide dalje i da osiguravanje sredstava nije ugroženo.

No da rezimiramo, izvođač radova dobio je rok od 33 mjeseca, a od početka izvođenja radova proteklo je 17 mjeseci.
To znači da smo potrošili 51,5% ugovornog vremena, i normalno je da se u početku ide malo sporije, a tako je i s protokom financija, no poražavajuća je činjenica da smo mi sa zaključno petom situacijom koja je priznata, ovjerena i plaćena sa zaključno studenim 2022. godine u principu potrošili 9,14% sredstava i sam taj omjer govori da nešto ne valja, i vjerujem da će pravnici imati puno posla.
Točne kilometre, metre, dubine i sve ostalo što su izvođači radova napravili do sada utvrdit ćemo u sljedećoj fazi koja nas čeka ovih dana, – zaključio je voditelj projekta Dragan Šekerija.
(www.radioslatina.hr)

Skip to content