Novi broj za SMS naplatu parkinga u Slatini

Raspisani izbori za članove u Europski parlament
24.03.2014.
Suradnja slatinskog i pakračkog centra za poduzetništvo
24.03.2014.
Raspisani izbori za članove u Europski parlament
24.03.2014.
Suradnja slatinskog i pakračkog centra za poduzetništvo
24.03.2014.

Novi broj za SMS naplatu parkinga u Slatini

U rujnu prošle godine donijet je novi plan numeriranja koji regulira format i izdavanje m-parking brojeva, a njegova primjena počinje od 1. travnja. Novina za sadašnje korisnike m-parking usluge je da će postojeći brojevi dobiti prefiks 70. Prema tome novi broj za plaćanje parkinga SMS-om od 1. travnja u Slatini bit će za prvu zonu 708335, a za drugu 708336. Obavijest o promjeni broja bit će postavljene i na aparatima za naplatu parkinga na gradskim parkiralištima. (slatina.hr)

Skip to content