Ne želimo da posljedice loših poteza Vlade na kraju snose građani

LAG Marinianis i CZP Slatina na sastanku Koordinacije LAG-ova
09.01.2015.
Završetak stalnog postava spomen sobe Domovinskog rata
09.01.2015.

Ne želimo da posljedice loših poteza Vlade na kraju snose građani

Unatoč lošim potezima i promjenama porezne politike kojima je Vlada Republike Hrvatske znatno umanjila porezne prihode proračuna gradova i općina, Grad Slatina zadnjih godina izdvaja iz proračuna znatna sredstva kako bi barem dijelom ublažio posljedice loše politike u zdravstvu i socijali te tako zaštitio najosjetljivije skupine svojih građana, djecu, socijalno ugrožene, bolesne i osobe starije životne dobi.

U suradnji sa susjednim općinama Grad plaća na godišnjoj razini 120.000 kuna dolazak liječnika specijalista u Dom zdravlja Slatina kao zdravstvenu uslugu izvan standarda jer to nije osigurala država kroz redoviti sustav zdravstvene skrbi. Isto tako, iz proračuna Grada Slatine za hitnu medicinsku službu godišnje se izdvaja 50.000 kuna kako bi se u suradnji sa Županijom i ostalim jedinicama lokalne samouprave na cijelom području osigurali uvjeti pravovaljane hitne zdravstvene skrbi građana. I u 2015. godini nastavlja se realizacija programa socijalne skrbi po Odluci o socijalnoj srbi Grada Slatine koja je prošle godine izmijenjena i usklađena sa zakonom koji je znatno proširio i povećao obveze gradova i općina.

Isto tako, krajem protekle godine iz proračuna Grada Slatine i Virovitičko-podravske županije u ukupnoj vrijednosti od 100.000 kuna dodijeljena je najnužnija pomoć vlasnicima obiteljskih kuća koje su bile oštećene u katastrofalnoj poplavi koja je u kolovozu prošle godine zahvatila pojedine dijelove Slatine jer država u razumnom roku za ublažavanje šteta u Slatini nije dala niti kune.

Iako je svojim mjerama porezne politike Vlada RH znatno oštetila porezne prihode proračuna za 2015. godinu svih jedinica lokalne samouprave pa tako i Grada Slatine, prema riječima gradonačelnika Ivana Roštaša Grad Slatina ne planira dizati prirez kao što su to neki učinili.
– Ne želimo da posljedice loših poteza Vlade koje ona prelama preko proračuna gradova i općina na kraju snose građani koji su već i onako financijski preopterećeni. Smanjenje ovih prihoda u proračunu, sigurno će stvoriti poteškoće u provođenju redovitih aktivnosti i usporiti realizaciju projekata no prioriteti su nam programi i projekti koji daju potporu najosjetljivijim skupinama naših građana djeci, socijalno ugroženim, nemoćnim i slabo pokretljivim osobama. Pitanje je samo dokle ćemo moći ublažavati posljedice ovakvih loših i za građane nepovoljnih poteza Vlade – rekao je na kraju gradonačelnik Ivan Roštaš. (slatina.hr)

Skip to content