GRADSKA UPRAVA - NATJEČAJI

Poljoprivredno zemljište

25.08.2020.

Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Slatine – k.č.br. 92 u k.o Bakić

DOKUMENT U PDF FORMATU PREUZMITE KLIKOM NA DONJU POVEZNICU: Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Slatine – k.č.br. 92 u k.o Bakić