GRADSKA UPRAVA - NATJEČAJI

Poduzetničke zone

01/12/2020

Obavijest o prodaji građevinskih parcela u PZ Turbina 3

Grad Slatina prodao je u postupku javnog natječaja, KLASA:  940-02/20-01/1,  URBROJ: 2189/02-04-02/03-20-2 od  3. veljače 2020.  godine,  građevinske parcele u vlasništvu Grada Slatine, smještene  u […]
16/07/2020

Grad Slatina prodao tri čestice u PZ Turbina 3

Nakon provedenog postupka javnog natječaja Grad Slatina i trgovačko društvo RUDA d.o.o. iz Slatine potpisali su Ugovor o kupoprodaji građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Turbina […]
03/02/2020

Javni natječaj za prodaju građevinskih parcela u Poduzetničkoj zoni Turbina 3

DOKUMENT PREUZMITE U PDF FORMATU KLIKOM NA DONJU POVEZNICU: Javni natječaj za prodaju građevinskih parcela u Poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini
10/09/2019

Grad Slatina prodao građevinsku parcelu u Poduzetničkoj zoni Turbina 2

Jučer je u maloj vijećnici Grada Slatine zaključen Ugovor o  kupoprodaji građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Turbina 2. Ugovor su potpisali, u ime Grada Slatine, […]
17/06/2019

Javni natječaj za prodaju k.č.br. 1506/90 u Poduzetničkoj zoni Turbina 2

Javni natječaj za prodaju k.č.br. 1506/90 u Poduzetničkoj zoni Turbina 2
22/03/2018

Oglas otvorenog javnog nadmetanja za prodaju građevinske parcele u Poduzetničkoj zoni Trnovača u 2018. godini

Dokument preuzmite klikom na poveznicu ispod: Oglas otvorenog javnog nadmetanja za prodaju građevinske parcele u Poduzetničkoj zoni Trnovača u 2018. godini