Natječaj za sredstva Fonda za kulturnu raznolikost (IFCD)

Javni poziv za novčanu potporu i institucionalnu podršku znanstvenim i znanstvenostručnim udrugama
20.05.2013.
U gradsku upravu primljena nova skupina polaznika na stručno osposobljavanje
20.05.2013.
Javni poziv za novčanu potporu i institucionalnu podršku znanstvenim i znanstvenostručnim udrugama
20.05.2013.
U gradsku upravu primljena nova skupina polaznika na stručno osposobljavanje
20.05.2013.

Natječaj za sredstva Fonda za kulturnu raznolikost (IFCD)

Ministarstvo kulture objavilo je natječaj za prijavu projekata za sredstva Fonda za kulturnu raznolikost (IFCD), osnovanom radi provođenja UNESCO-ove Konvencije za zaštitu i promicanje raznolikosti kulturnih izričaja. Na natječaj je moguće prijaviti programe/projekte koji imaju za cilj promicanje kulturnih politika koje štite i promiču raznolikost kulturnih izričaja te gdje je potrebno jačanje odgovarajućih institucionalnih infrastruktura, jačanje postojećih kulturnih industrija te poticanje stvaranja novih kulturnih industrija. Posebna pažnja daje se projektima usmjerenima na izgradnju kapaciteta za kulturne politike, što podrazumijeva politike koje izravno utječu na stvaranje, proizvodnju, širenje, distribuciju i pristup kulturnim aktivnostima, dobrima i uslugama. Rok za prijavu projekata je 7. lipnja 2013. godine. Više o samom natječaju, najvećim iznosima koji se mogu zatražiti za ostvarenje projekta te prijavnim obrascima možete saznati ovdje. (min-kulture.hr)

Skip to content