Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalne skrbi i zdravstvene zaštite za 2021. godinu

Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz ostalih društvenih djelatnosti za 2021.godinu
18.01.2021.
Natječaj za financiranje programa i projekata udruga u kulturi za 2021. godinu
18.01.2021.
Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz ostalih društvenih djelatnosti za 2021.godinu
18.01.2021.
Natječaj za financiranje programa i projekata udruga u kulturi za 2021. godinu
18.01.2021.

Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalne skrbi i zdravstvene zaštite za 2021. godinu

Grad Slatina, u skladu s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i  postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje  provode udruge, nakon usvajanja proračuna Grada Slatine za 2021. godinu od strane Gradskog  vijeća te donošenja Godišnjeg plana raspisivanja Natječaja/Javnih poziva za financiranje  programa i projekata udruga sredstvima proračuna Grada Slatine za 2021. godinu, dana  18.siječnja 2021. godine objavljuje Natječaj za financiranje programa i projekata udruga  iz područja socijalne skrbi i zdravstvene zaštite za 2021. godinu.  

Natječajna dokumentacija nalazi se u nastavku, a za sve dodatne upite obratite se na mail gradska.uprava@slatina.hr.

Natječajnu dokumentaciju u kompletu možete preuzeti klikom na poveznicu ispod u .zip formatu:

 

Dokumentacija koju sadržava ZIP datoteka sastoji se od:

  1. Tekst natječaja
  2. Upute za prijavitelje
  3. Opisni obrazac za prijavu – OPU
  4. Obrazac proračuna – PRU
  5. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
  6. Izjava o partnerstvu
  7. Obrazac opisnog izvješća
  8. Obrazac financijskog izvješća

 

Skip to content