Nastavlja se suradnja između gradova Slatine, Našica i Sent Lorencz-a

Gospodarski forum uoči jubilarnog 21. međunarodnog sajma gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede Viroexpo
23.02.2016.
Izbori za Vijeće mjesnih odbora 2016.
24.02.2016.
Gospodarski forum uoči jubilarnog 21. međunarodnog sajma gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede Viroexpo
23.02.2016.
Izbori za Vijeće mjesnih odbora 2016.
24.02.2016.

Nastavlja se suradnja između gradova Slatine, Našica i Sent Lorencz-a

U utorak, 23. veljače, u maloj vijećnici grada Slatine održan je radni sastanak na kojem su sudjelovali gradonačelnik grada Slatine Ivan Roštaš sa suradnicima, gradonačelnik grada Našice Krešimir Žagar sa suradnicima, gradonačelnik mađarskog grada Szent Loerencz-a Koltai Péter sa suradnicima te predstavnici kulturnih institucija iz navedenih gradova. Tema sastanka bila je nastavak suradnje koja je ostvarena na projektu „Od carske pruge do održivog turističkog razvoja“ . Projekt je to koji je objedinio turističke, kulturne i gospodarske aspekte  regije koju je od 1895. godine  povezivala  željeznička pruga od grada Szent Loerencza, preko Slatine do Našica. Vodeći partner projekta bio je grad Slatina, a ostali projektni partneri su bili zaklada i muzej Brantner – Koncz u Szent Loerenczu, Zavičajni muzej Slatina i Grad Našice. Pridruženi partneri bili su grad Szent Loerencz, Zavičajni muzej Našice i Turistička zajednica grada Slatine, a izradom prijave projekta koordinirala je Razvojna agencija  Vidra.

Na sastanku su dogovorene smjernice buduće suradnje te koji su sljedeći koraci za uspješno pripremanje prijave za nadolazeće raspisivanje natječaja za IPA prekograničnu suradnju koje se očekuje u ožujku ove godine.

Skip to content