Nastavlja se komunalno opremanje Poduzetničke zone ”Turbina 2”

Javni natječaj za zakup prostora u Kozicama
18.07.2014.
Papuk – ljepota zaustavljena u vremenu
18.07.2014.

Nastavlja se komunalno opremanje Poduzetničke zone ”Turbina 2”

Grad Slatina, u suradnji s distributerima Komradom i Hep- plinom iz Osijeka, nastavlja s komunalnim opremanjem slatinske Poduzetničke zone ”Turbina 2”. Tako je početkom srpnja potpisan sporazum između grada i Komrada o sufinanciranju izgradnje kanalizacijskog voda u zoni „Turbina 2“, u vrijednosti od 114.000,00 kn, a već je izgrađen i vodoopskrbni vod, koji grad sufinancira u iznosu od 127.000,00 kn. Također, slatinski distributer prirodnog plina, Hep plin d.o.o. Osijek, priprema se za izgradnju plinovodne mreže, te je pribavio projektnu dokumentaciju i 9. srpnja dobio građevinsku dozvolu za izgradnju distribucijskog plinovoda u zoni „Turbina 2“, duljine 550 m. (slatina.hr)

Skip to content