NAJVEĆI PROJEKTI GRADA SLATINE PLANIRANI U 2021. GODINI

Grad Slatina dodijelio stipendije za školsku i akademsku 2020./2021. godinu
28.12.2020.
Nakon sanacije krovišta, Sportsko-rekreacijski centar u Sladojevcima može čekati daljnju rekonstrukciju
29.12.2020.
Grad Slatina dodijelio stipendije za školsku i akademsku 2020./2021. godinu
28.12.2020.
Nakon sanacije krovišta, Sportsko-rekreacijski centar u Sladojevcima može čekati daljnju rekonstrukciju
29.12.2020.

NAJVEĆI PROJEKTI GRADA SLATINE PLANIRANI U 2021. GODINI

Na samom pragu 2021. godine Grad Slatina svojim građanima predstavlja najveće infrastrukturne projekte i kapitalna ulaganja čiji se početak realizacije ili konačna provedba planira tijekom 2021. godine.


NAJVEĆI INFRASTRUKTURNI PROJEKTI

AGLOMERACIJA SLATINA – SUFINANCIRANJE IZGRADNJE VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Nositelj investicije je Komrad d.o.o. Slatina. Procijenjena vrijednost trogodišnjeg ulaganja: 213 mil. kn (bez PDV-a). Izvori financiranja: MZPOIP – EU sredstva 43,33%, Hrvatske vode 43,33%, Grad Slatina (naknada za razvoj+ gradski proračun) 13,34%. U 2021. u gradskom proračunu za sufinanciranje planirano je 1,1 mil. kn.

Projekt obuhvaća ulaganja u vodoopskrbu: izgradnju vodovoda Lukavac u dužini 6.746 m, rekonstrukcija / sanacija vodoopskrbne mreže u dužini 5.427,0 m, izgradnja vodospreme kapacitete 1.000 m3 i izgradnja 989 novih priprema za kućne priključke.

Izgradnja sustava odvodnje obuhvaća naselja Slatinu, Bakić, Kozice, Markovo, Medinci, Novi Senkovac i Sladojevci, ukupno: 61.864,5 m kanalizacije, od toga  rekonstrukcija i sanacija: 4.302,0 m, te novogradnja: 57.562,6 m i to:  gravitacijski cjevovodi: 40.316,5 m, tlačni cjevovodi: 17.246,1 m,  crpne stanice: 33,  pripreme za kućne priključke: 2.071,  UPOV: 16.000 ES,  III. stupanj pročišćavanja.

IZGRADNJA PROMETNICA I JAVNE RASVJETE U ISTOČNOM I ZAPADNOM DIJELU PODUZETNIČKE ZONE „TURBINA 2“ U SLATINI

 Projekt se financira iz  Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“, tip operacije „Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona“.

Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi 15,9 mil. kn, a iznos EU potpore je 9,77 mil. kn

Provedena je javna nabava u 2020. godini, izvođenje radova očekuje se tijekom 2021. godine.

IZGRADNJA SJEVERNE IZLAZNE CESTE IZ PODUZETNIČKE ZONE TRNOVAČA – SPOJ NA ULICU N. Š. ZRINSKOG (prometno rasterećenje Lovačke ulice)

          Poduzetnička zona Trnovača trenutačno ima jedan ulaz u zonu, s južne strane preko Lovačke ulice i Ulice kralja Zvonimira do slatinske obilaznice (D2). Kako bi se rasteretio gradski promet i  stambeno-poslovne zone od teškog prometa i omogućio što bliži pristup Zoni s obilaznice, isprojektiran je sjeverni ulaz u Zonu Trnovača, spoj na obilaznicu preko Ulice Nikole Šubića Zrinskog.

         Procijenjena vrijednost investicije: 3,0 mil. kn. Izvori financiranja: Grad Slatina

REKONSTRUKCIJA ULICE BANA JELAČIĆA U SLATINI

Radi se o važnoj nerazvrstanoj cesti u središtu Slatine, koja je u dotrajalom stanju i izraženim problemima s prometom u mirovanju, a kojom se osigurava pristup značajnim ustanovama kao što je DV Zeko s jaslicama i Dom zdravlja Slatina.

  • U 2021. planiran početak realizacije dvogodišnjeg projekta, kojim je obuhvaćena rekonstrukcija prometnice, izgradnja obostranog uzdužnog parkirališta i nogostupa te postavljanje javne LED rasvjete.
  • Procijenjena vrijednost: 4,5 mil. kn . Izvori financiranja: Grad Slatina, MRRFEU, EU sredstva. Plan ulaganja u 2021. godini: 1,5 mil. kn.
    Izvori financiranja: Grad i MRRFEU

REVITALIZACIJA PARKA 136. SLATINSKE BRIGADE I PRISTUPNIH CESTA S JUŽNE I ISTOČNE STRANE PARKA NA TRGU SV. JOSIPA U SLATINI

U izradi je projektna dokumentacija za revitalizaciju Parka 136. slatinske brigade i pristupnih cesta s južne i istočne strane parka na Trgu sv. Josipa, a koja sadrži Elaborat stanja drveća u parku za potrebe obnove parka te uređenja pješačkih staza i ceste između parka i suda i crkve  s južne strane, te ceste istočno od Gradske uprave, a sve pješačke i kolne površine su u dotrajalom stanju.

Planirana je dvogodišnja investicija, a procijenjena vrijednost je 5,5 mil. kn.

PROJEKTIRANJE UREĐENJA TRK JEZERO JAVORICA

U 2020. pribavljena je Lokacijska dozvola za zahvat u prostoru športsko-rekreacijske namjene – Turističko-rekreacijski kompleks (TRK) jezero Javorica.  Idejnim projektom obuhvaćena je izgradnja niza javnih sadržaja: pješačko-biciklistička staza, parkiralište, sunčalište sa šetnicom, javne zelene površine, pješačko-biciklistički most, sportsko-rekreacijska zona, zip line i  aromaterapeutski park.

Svaka od navedenih građevina čini jednu etapu, koje se mogu paralelno ili pojedinačno projektirati i izvoditi, s tim da je pješačko-biciklistička staza osnovna građevina kojom se osigurava pristup ostalim građevinama. Za 2021. godinu planiran je izrada glavnih projekta i dobivanje građevinske dozvole te dobivanje zemljišta za javne sadržaje od RH. Procijenjena vrijednost projektiranja iznosi 1,5 mil. kn.


KAPITALNA ULAGANJA U JAVNE ZGRADE U VLASNIŠTVU GRADA SLATINE u 2021.

EPICENTAR SEQUOIA SLATINA

Radovi koji su započeli u siječnju 2020. godine planiraju se dovršiti do lipnja 2021. godine,  zajedno s opremanjem EPIcentra i dobivanje uporabne dozvole. Projekt se provodi iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020 – Javni poziv  „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“.  Projekt se sufinancira EU sredstvima iz s iznosom do 16,45 mil. kn te iz nacionalnih sredstava od MRRFEU s iznosom od 3,25 mil. kn a ukupna procijenjena vrijednost investicije iznosi 24,7 mil. kn. Planirana realizacija u 2020. godini: 65%, u 2021. godini 35% investicije.

REKONSTRUKCIJA DRUŠTVENOG DOMA RADOSAVCI

Projekt se provodi  iz Programa ruralnog razvoja RH, operacija 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, putem Lokalne razvojne strategije (LRS) LAG-a Marinianis unutar podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“

– odobreni iznos potpore je 100% u procijenjenom iznosu od 727.000,00 kn, a planirani rok izvedbe radova je 2021. godina.

REKONSTRUKCIJA SPORTSKO-REKREACIJSKOG CENTRA U SLADOJEVCIMA

 

  • Projekt je prijavljen na Natječaj za provedbu tipa operacije 3.1.1. „Poboljšanje društvene infrastrukture i proširenje lokalnih temeljnih usluga“ LRS LAG- MARINIANIS.
  • Planirana vrijednost projekta: 730.000,00 kn, zatraženo 100%

DOGRADNJA JASLICA DJEČJEG VRTIĆA ZEKO SLATINA

          – Tijekom 2021. godine planiran je početak realizacije dvogodišnjeg projekta. Dogradnja jaslica obuhvaća u prizemlju dva dnevna boravka za jasličke skupine s vanjskom terasom i izlazom u vrtićko dvorište, a u potkrovlju su projektirana dva uredska prostora i jedna višenamjenska dvorana. 

– Procijenjena vrijednost: 4,4 mil. kn. Izvori financiranja: Grad Slatina, MRRFEU, MROSP, EU sredstva. Plan ulaganja u 2021. godini:  2,2 mil. kn. Izvori financiranja: Grad  10%, ostalo pomoći.

REKONSTRUKCIJA DIJELA ZGRADE STAROG KOTARA ZA UREĐENJE GLAZBENE ŠKOLE

Planiran početak realizacije trogodišnjeg projekta. Procijenjena vrijednost: 30 mil. kn . Izvori financiranja: Grad Slatina, MRRFEU, EU sredstva. Plan ulaganja u 2021. godini: 2,9 mil. kn. Izvori financiranja: Grad 11%, ostalo pomoći.
(www.radioslatina.hr)

Skip to content