Raspored projekcija: Broj 55 dolazi 12. i 13. prosinca
18.11.2014.
Slatina odala počast žrtvama napada Vukovara
18.11.2014.
Raspored projekcija: Broj 55 dolazi 12. i 13. prosinca
18.11.2014.
Slatina odala počast žrtvama napada Vukovara
18.11.2014.

Najava javnih poziva Ministarstva kulture

Temeljem Strategije Vladinih programa za razdoblje 2015. – 2017. usvojene 7. studenoga 2014. godine definirano je 12 strateških ciljeva, među kojima su i razvoj kulturnog i umjetničkog stvaralaštva kojim su obuhvaćeni svi oblici poticanja i promicanja kulture i kulturnih djelatnosti. Njihovim ostvarenjem doprinijeti će se razvitku i unaprjeđenju svekolikog kulturnog života te zaštiti i očuvanju kulturne baštine kojima se osigurava postojanost kulturnih vrijednosti kao i potencijala za daljnji razvitak Republike Hrvatske. Za ostvarivanje tih ciljeva naglašeno je oslanjanje na strukturne instrumente Europske unije (Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF), Europskog socijalnog fonda (ESF), Kohezijskog fonda (CF), Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EARDF) i Europskog pomorskog i ribarskog fonda (EMFF)) koji su omogućili znatno povećanje proračuna Ministarstva kulture za tekuću i naredne godine.

Ministarstvo kulture će 2015. godine imati dodatnih 58.000.000,00 kn iz sredstava Europske unije što ne ulazi u limit sredstava proračuna, ali se iskazuju u ukupnom proračunu Ministarstva kulture. Riječ je o sredstvima osiguranima kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ za financijsko razdoblje EU-a 2014.- 2020 (u okviru prioritetne osi 6: „Zaštita okoliša i održivost resursa, investicijski prioritet“ (6c), specifični cilj (6c1) – „Poboljšanje sustava zaštite i upravljanja kulturnom baštinom u svrhu razvoja turizma i ostalih gospodarskih djelatnosti“, a za koje je alocirano 128.351.269,00 EUR.). U suradnji s MRRFEU 2015. godine Ministarstvo kulture će raspisati Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava Kulturna baština – priprema projektne dokumentacije i planova upravljanja – to će biti jedan od prvih natječaja iz financijske perspektive 2014.-2020. u iznosu od 15.300.000,00 kuna i Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za obnovu kulturne infrastrukture u cilju razvoja turizma i ostalih gospodarskih djelatnosti.

Putem druge linije „Učinkoviti ljudski potencijali“ za financijsko razdoblje EU-a 2014. – 2020. u okviru Europskog socijalnog fonda, Ministarstvo kulture planira četiri nova programa – Ruksak (pun) kulture za mlade, Ruksak (pun) kulture 54+, Neprofitni radiji, Razvoj društveno kulturnih centara. U suradnji s Ministarstvom rada mirovinskog sustava te ostalim tijelima u sustavu upravljanja EU fondovima raspisat će se Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za projekte u ukupnom iznosu od oko 24.000.000,00 kuna, stoga je Ministarstvo osiguralo EU sredstva u iznosu od 8.000.000,00 kuna za isplatu tijekom 2015. (min-kulture.hr)

Skip to content