Nabavljene armiranobetonske cijevi za izgradnju propusta preko Javorice

Gradonačelnik Ivan Roštaš sudjelovao na Danu Hitne medicinske pomoći
30.04.2013.
Gradonačelnik Ivan Roštaš primio Doroteu Barić
30.04.2013.
Gradonačelnik Ivan Roštaš sudjelovao na Danu Hitne medicinske pomoći
30.04.2013.
Gradonačelnik Ivan Roštaš primio Doroteu Barić
30.04.2013.

Nabavljene armiranobetonske cijevi za izgradnju propusta preko Javorice

Kako je i najavljeno uskoro se kreće sa sanacijom mosta preko toka Javorice u odvojku Voćinske ulice u Slatini. Nakon prvotno odrađenih pripremnih radova na oslobađanju terena oko samog mosta, nabavljene su armiranobetonske cijevi promjera 150 centimetara. Podsjetimo, riječ je o mostu koji se prošle godine urušio pod teretom poljoprivrednih strojeva, a bit će zamijenjen propustom od spomenutih armiranobetonskih cijevi. Potrebni materijal za sanaciju mosta nabavio je Grad Slatina, a ugradnju cijevi u korito vodotoka obavit će se pod nadzorom Hrvatskih voda. (slatina.hr)

 

Skip to content