Na drugi natječaj EPFRR-a za ulaganja u operaciju 4.1.2. s područja Virovitičko-podravske županije prijavljeni projekti u vrijednosti preko 7 milijuna kuna

Održane 22. dječje maškare u Slatini
02.02.2016.
U Virovitici održan sastanak potpornih institucija Virovitičko- podravske županije
03.02.2016.
Održane 22. dječje maškare u Slatini
02.02.2016.
U Virovitici održan sastanak potpornih institucija Virovitičko- podravske županije
03.02.2016.

Na drugi natječaj EPFRR-a za ulaganja u operaciju 4.1.2. s područja Virovitičko-podravske županije prijavljeni projekti u vrijednosti preko 7 milijuna kuna

U sklopu Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je 27. studenog prošle godine objavila drugi natječaj za provedbu  podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba operacije 4.1.2. “Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“. U Operaciji 4.1.2. korisnici su sve fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava neovisno o ekonomskoj veličini. U sklopu natječaja predviđen je intenzitet potpore od početnih 75 %  koji se mogao uvećati za dodatnih 20 postotnih bodova u sljedećim slučajevima:

  • ulaganja mladih poljoprivrednika koji su unutar pet godina prije datuma podnošenja Zahtjeva za potporu postavljeni kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva,
  • ulaganja u planinska područja, područja sa značajnim prirodnim ograničenjima i ostala područja s posebnim ograničenjima (članak 31. i 32. Uredbe (EU) br. 1305/2013), a sukladno posebnim propisima koji uređuju isto područje,
  • ulaganja povezana s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima (članak 28. Uredbe (EU) br. 1305/2013) i ekološkom poljoprivredom (članak 29. Uredbe (EU) br. 1305/2013), a sukladno posebnim propisima koji uređuju isto područje.Maksimalni intenzitet kombinirane potpore nije mogao prijeći 90 posto od ukupno prihvatljivih troškova.

Zahtjev za potporu podnosio se putem AGRONET aplikacije do 27. siječnja. Razvojna agencija VIDRA je na operaciju 4.1.2. uspješno prijavila 6 projekata s područja Virovitičko-podravske županije ukupne vrijednosti 7.008.427,16 kuna, a ulaganja su se odnosila na poboljšanje učinkovitosti korištenja gnojiva (strojevi i oprema za utovar, transport i primjenu gnojiva – mineralnog i organskog gnojiva) za vlastite potrebe od minimalno 70 posto. (www.ravidra.hr)

Skip to content