Ministarstvo kulture objavilo Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnoga stvaralaštva

Održana manifestacija “zbogom školo do jeseni”
10/05/2013
Izložba Udruge „Ilirskog zmaja“
10/05/2013

Ministarstvo kulture objavilo Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnoga stvaralaštva

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavilo je Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnoga stvaralaštva u 2011. godini. Naime, Ministarstvo kulture dodjeljivat će potpore autorima za: književno-umjetnički rad, prijevode na hrvatski jezik djela koja predstavljaju opća kulturna dostignuća, književnopovijesni rad na pripremi sabranih, odabranih i kritičkih izdanja djela hrvatskih autora.

Pravo podnošenja ponuda na Javni poziv imaju fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske. Dodjeljivat će se do: četiri godišnje potpore u iznosu od 84.000,00 kn bruto; šest polugodišnjih potpora u iznosu od 42.000,00 kn bruto; petnaest tromjesečnih potpora u iznosu od 21.000,00 kn bruto. Potpore će se isplaćivati autorima u mjesečnim obrocima od 7.000,00 kn bruto. Nakon korištenja potpore autori se nemaju pravo tri godine prijaviti na Javni poziv za poticanje književnoga stvaralaštva. Uz prijavnicu, kratki životopis i bibliografiju, autori su dužni dostaviti detaljan opis projekta – sinopsis, ogledni arak te prijedlog plana realizacije. Potrebno je dostaviti dvije recenzije prijavljenoga autorskog projekta. Recenzenti moraju biti relevantni stručnjaci za pojedino područje i to: književni kritičar ili teoretičar odnosno, urednik ili izdavač. Sve u roku pristigle ponude s potpunom dokumentacijom razmotrit će posebno formirano povjerenstvo te uputiti prijedlog ministru kulture koji će donijeti odluku o dodjeli potpora autorima. Ponude sa svom traženom dokumentacijom mogu se poslati poštom ili osobno predati u Ministarstvu kulture, Zagreb, Runjaninova 2. Prijavnice, kao i dodatne informacije mogu se dobiti u Ministarstvu kulture i na službenoj Internet adresi navedenog ministarstva www.min-kulture.hr. Ponude na ovaj javni poziv mogu se podnositi od dana objave do 15. rujna 2010. godine.

Skip to content