lag-marinianis

Lokalna akcijska grupa Marinianis objedinjuje područje pet jedinica lokalne samouprave na području Virovitičko-podravske županije – Grad Slatinu i općine Čađavica, Nova Bukovica, Sopje i Voćin. Cilj osnivanja je osiguravanje protoka informacija i transfera znanja za napredak u razvoju ruralnog gospodarstva i lokalne zajednice, razvijanje sinergije i umrežavanja između svih dionika kojima je u interesu pridonijeti razvoju ruralnih područja, multisektorsko planiranje ukupnog razvoja područja udruge,iskorištavanje i razvijanje postojećih potencijala za ruralni razvoj, dugoročno ostvarivanje održivog razvoja, jačanje financijskih i ljudskih kapaciteta za provedbu projekata ruralnog razvoja, pripreme područja Udruge za korištenje strukturnih fondova EU, briga o infrastrukturnom, ekološko-socijalnom, kulturnom, gospodarskom i svakom drugom razvoju u širem ruralnom području Virovitičko-podravske županije. Lokalna akcijska grupa osnovana je u skladu s LEADER pristupom koji se karakterizira kao interakcija razvojnih aktivnosti ruralnog gospodarstva. Važnost LEADER-a u pogledu lokalne razvojne strategije prepoznata je u Hrvatskoj, pa tako i na našem ruralnom području, gdje se ona može dalje razvijati pomoću LEADER financiranja te pozitivno utjecati na sveukupni gospodarski razvoj naše ruralne sredine.

Strateški ciljevi razvoja LAG-a Mainianis

Strateški ciljevi, prioriteti i mjere definirani su na temelju održanih radionica lokalnih dionika i dobivenih podataka iz provedenih analiza prostora, resursa i sposobnosti područja LAG-a Marinianis.
Na temelju poduzetih pripremnih aktivnosti iskristalizirali su se jasni pravci razvoja i potrebe LAG-a. Ponajprije cilj je osigurati održivi društveni i gospodarski razvoj LAG-a Marinianis kroz bolju iskorištenost prirodnih resursa, te povećanje snage zajednice obrazovanjem i kapitaliziranjem lokalnog znanja. Razvojna strategija temelji se prvenstveno na sredstvima i naslijeđu na području djelovanja. Unutar tri stupa strategije korišten je granski i međusektorski pristup.

STRATEŠKI CILJ 1:
Održivi gospodarski razvoj zasnovan na konkurentnoj poljoprivredi, turizmu i poduzetništvu.

STRATEŠKI CILJ 2 :
Razvoj komunalne infrastrukture, zaštita okoliša, prirodnog, kulturnog i povijesnog naslijeđa, poboljšanje kvalitete života.

STRATEŠKI CILJ 3:
Razvoj ljudskih resursa u skladu s potrebama tržišta rada, podizanje društvenog standarda i potpora civilnom sektoru.

Pisanje pisma preporuke: poduzetnicima, obrtnicima, obiteljsko poljoprivrednim gospodarstvima za natječaje IPARD.

Kontakt: Trg svetog Josipa 10, 33 520 Slatina

Milan Janković, tajnik LAG-a Marinianis

Tel. 033/492-219; mail: lag.marinianis@gmail.com