LAG Marinianis prijavio projekt „LAGam – Lokalna akcijska grupa – aktivni mladi“

Delegacija Grada Slatine uveličala proslavu Dana Zrinskih u mađarskom Szigetvaru
13.09.2017.
U Slatini će uskoro sa svojim radom započeti Udruga za promicanje i zaštitu prava djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom
15.09.2017.

LAG Marinianis prijavio projekt „LAGam – Lokalna akcijska grupa – aktivni mladi“

LAG „Marinianis“ prijavio je 11. rujna 2017. projekt „LAGam – Lokalna akcijska grupa – aktivni mladi“ u sklopu otvorenog poziva „Podrška programima usmjerenim mladima“ Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Projekt je prijavljen u partnerstvu s Lokalnom akcijskom grupom Bosutski niz (Vukovarsko – srijemska županija), Općinom Čađavica i Općinom Sopje.  Opći cilj projektnog prijedloga je prevencija nasilja među mladima te održavanje CLLD edukacija uz međusobno umrežavanje mladih sa područja oba LAG-a. Ciljne skupine su mladi od 15 do 25 godina starosti. Vrijeme provedbe projekta je 18 mjeseci, a ukupna vrijednost je: 692.860,60 kn. Aktivnosti projekta financiraju se iz Europskog socijalnog fonda.

LAG Marinianis

Skip to content