Komunalni doprinos u Slatini manji i do 90 posto

Uređenje groblja u Radosavcima
15.04.2013.
Održana radionica DND-a Slatina s ciljem prevencije ovisnosti
15.04.2013.
Uređenje groblja u Radosavcima
15.04.2013.
Održana radionica DND-a Slatina s ciljem prevencije ovisnosti
15.04.2013.

Komunalni doprinos u Slatini manji i do 90 posto

Gradsko vijeće Grada Slatine, na prijedlog gradonačelnika Slatine Ivana Roštaša, donijelo je odluku o smanjenju komunalnog doprinosa na području Grada Slatine. Gradonačelnik je smanjenje doprinosa zatražio kao pomoć i poticaj građanima za ozakonjivanje nelegalnih građevina. Sukladno tome donesena je odluka o smanjenu komunalnog doprinosa do 70 posto za pomoćne zgrade, te za poljoprivredne zgrade smanjenje od 80 do 91,67 posto, ovisno o lokaciji zgrade i to:
– za poljoprivredne zgrade koje su izgrađene u građevinskom obuhvatu 80 posto;
– za poljoprivredne zgrade koje su izgrađene izvan građevinskog obuhvata 91,67 posto, odnosno jedinična cijena komunalnog doprinosa u iznosu od 1kn/m³. Prema navedenom cijena komunalnog doprinosa za pomoćne zgrade u prvoj zoni iznosi 9 kn/m³, odnosno 3,60 kn/m³ u petoj zoni. Za zgrade poljoprivredne namjene komunalni doprinos u petoj zoni iznosi 2,40 kn/m³, a za zgrade izvan građevinske zone 1 kn/m³.

Skip to content