Kolinda Grabar-Kitarović zahvalila Gradu Slatini na suradnji za vrijeme svojega mandata Predsjednice RH

Javni natječaj za prodaju suvlasničkog dijela nekretnine na k.č.br. 4340/2 u k.o. P.Slatina (Ul. M. Kraljevića)
13.02.2020.
Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Plan održivog razvoja Grada Slatine za razdoblje od 2020. do 2027. godine
13.02.2020.
Javni natječaj za prodaju suvlasničkog dijela nekretnine na k.č.br. 4340/2 u k.o. P.Slatina (Ul. M. Kraljevića)
13.02.2020.
Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Plan održivog razvoja Grada Slatine za razdoblje od 2020. do 2027. godine
13.02.2020.

Kolinda Grabar-Kitarović zahvalila Gradu Slatini na suradnji za vrijeme svojega mandata Predsjednice RH

Foto: Arhiva Radio Slatina

Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović uputila je brojnim gradovima zahvalu na suradnji za vrijeme njezina mandata, pa je tako zahvala stigla i na adresu Grada Slatine.
Tijekom svojega mandata Predsjednice RH, Grabar-Kitarović je, kako u sklopu programa izmještenog Ureda, tako i u drugim prigodama promicala važnost i ulogu gradova u ukupnom razvoju Republike Hrvatske, kao jedan od preduvjeta ravnomjernog i stabilnog društvenog i državnog razvoja.
U nadi da je spomenuta suradnja pomogla razvoju i napretku Grada Slatine na dobrobit svih građana, u povodu završetka svojega mandata, Gradu Slatini uputila je pismo zahvale uz želje za daljnjim uspjehom gradonačelnika i njegovih suradnika.
(www.radioslatina.hr)

Foto: Arhiva Radio Slatina

Skip to content