Javni poziv Zajednice športskih udruga za financiranje godišnjeg programa udruga u športu Grada Slatine za 2019. godinu

Slatinčani uz tamburaše dočekali Novu godinu na Trgu sv. Josipa
01.01.2019.
Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalne skrbi i zdravstvene zaštite za 2019. godinu
04.01.2019.

Javni poziv Zajednice športskih udruga za financiranje godišnjeg programa udruga u športu Grada Slatine za 2019. godinu

Grad Slatina, u skladu s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, nakon usvajanja proračuna Grada Slatine za 2019. godinu od strane Gradskog vijeća te donošenja Godišnjeg plana raspisivanja Natječaja/Javnih poziva za financiranje programa i projekata udruga sredstvima proračuna Grada Slatine za 2019. godinu u postupcima dodjele sredstava za financiranje programa i projekata u području športa za 2019.godinu nadležnost prenosi na Zajednicu športskih udruga Slatina.  

Zajednica športskih udruga Slatina dana 3. siječnja 2019. godine objavljuje Javni poziv za financiranje športskih udruga za 2019.godinu

Natječajna dokumentacija nalazi se u nastavku, a za sve dodatne upite obratite se na mail gradska.uprava@slatina.hr.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti u nastavku u .zip formatu:

 

ZIP datoteka sadržava:

  1. Tekst javnog poziva ZŠU
  2. Upute za prijavitelje
  3. Opisni obrazac za prijavu  – OPS
  4. Obrazac proračuna  – PRS
  5. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
  6. Izjava o partnerstvu

 

Skip to content