Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup drvenih sajamskih kućica

Slatina KOM spreman za predstojeću zimsku sezonu
01.12.2017.
I. izmjene i dopune UPU Slatina
05.12.2017.

Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup drvenih sajamskih kućica

Na temelju odluke o lokacijama i uvjetima prodaje robe na štandovima i klupama izvan tržnice na malo i Odluke o komunalnom redu Grad Slatina objavljuje

JAVNI POZIV

Za prikupljanje ponuda za zakup drvenih sajamskih kućica

 1. Predmet javnog poziva je davanje u zakup drvene sajamske kućice veličine 2.8m x 1.8 m. Na raspolaganju je ukupno 6 kućica, koje su postavljene na platou ispred Gradske uprave, Trg svetog Josipa 10, Slatina.
 2. Predviđene djelatnosti u kućicama su sljedeće: ugostiteljske djelatnosti dvije (2) kućice, obiteljska poljoprivredna gospodarstva – jedna (1) kućica, obrtnici – jedna (1) kućica, školske zadruge i domaća radinost – jedna (1) kućica, odnosno prema interesu.
 3. Pravo natjecanja imaju pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje gospodarske djelatnosti (trgovačke, ugostiteljske, obrtnici, udruge, školske zadruge, obiteljska-poljoprivredna gospodarstva te domaća radinost).
 4. Početni iznos zakupnine za kućicu iznosi 10,00 kn po danu. Priključak struje je osiguran.
 5. Ponuda za zakup kućice mora biti predana na obrascu Prijavnice sa svim popunjenim podacima i ponuđenom zakupninom (Prijavnicu možete preuzeti OVDJE) te obavezno sadržavati:

Dokaz o registraciji:

 • pravna osoba – izvadak iz sudskog registra,
 • obrtnici – izvadak iz obrtnog registra ili rješenje o upisu u obrtni registar,
 • školske zadruge – dokaznicu o registraciji
 • obiteljska – poljoprivredna gospodarstva: rješenje o upisu u upisnik obiteljskih gospodarstava,
 • domaća radinost – rješenje o upisu domaće radinosti
 • Potvrdu o nepostojanju dugovanja prema Gradu Slatini
 • Priložene fotografije proizvoda Ponuditelja
 1. Ponuditelj čija ponuda ispunjava sve uvjete iz točke 5. Javnog poziva i koji ponudi najveću cijenu dobiva pravo na zakup kućice. U slučaju da dva ili više ponuditelja ponude isti iznos zakupnine, odabrat će se ponuda koja je zaprimljena ranije. Ponuditelj može zakupiti samo jednu kućicu. Jednu kućicu mogu zakupiti dva ponuditelja slične poslovne ponude, u tom slučaju, dijele trošak najma kućice. O rasporedu lokacija odlučiti će Povjerenstvo za prikupljanje ponuda temeljem javnog poziva ovisno o broju i vremenu dostave Ponuda.
 2. Ponude se podnose neposredno ili preporučeno poštom na adresu: Grad Slatina, Upravni odjel za razvoj Grada Slatine , Trg svetog Josipa 10, Slatina, s naznakom «Za javni poziv – zakup sajamske kućice – NE OTVARATI«,
 3. Razmatrat će se samo ponude pristigle do srijede 6. prosinca 2017. godine do 12:00 sati.
 4. Povjerenstvo za prikupljanje ponuda temeljem javnog poziva izvršit će javno otvaranje ponuda u srijedu, 6. prosinca 2017. godine u 12:15 sati u prostorijama Grada Slatine.
 5. Izabrani Ponuditelji će, o rezultatima javnog poziva, biti obaviješteni telefonski u srijedu, 6. prosinca 2017. godine, do 15:00h te će biti pozvani da sljedeći radni dan, u četvrtak, 7. prosinca 2017. godine, potpišu Ugovor o zakupu. U slučaju da izabrani ponuditelj ne potpiše Ugovor o zakupu najkasnije do četvrtka, 7. prosinca 2017. godine, smatrat će se da je ponuditelj odustao od zakupa te će se kućica ponuditi sljedećem ponuditelju.
 6. Zakupac je dužan izvršiti plaćanje najma u roku od 15 dana od potpisa Ugovora o zakupu. Zakupac je također dužan je kućicu osloboditi od osoba i stvari nakon proteka vremena zakupa. Zakupac je također dužan održavati kućicu i prostor oko iste.
 7. Zakupac je dužan obavljanje djelatnosti na lokacijama iz ovog javnog poziva uskladiti sa svim važećim zakonima i podzakonskim aktima Republike Hrvatske koji se odnose na iste, te u tu svrhu o svom trošku ishoditi sve eventualne dozvole i odobrenja nadležnih tijela. Za nepoštivanje zakonskih propisa i podzakonskih akata od strane Zakupnika, Grad Slatina ne snosi nikakvu odgovornost.
 8. Zakupac je dužan pridržavati se predviđenog radnog vremena. Radno vrijeme kućica kroz mjesec prosinac je: 8., 9., i 10.12. od 16:00 do 21:00 sat, 15., 16., i 17.12. od 16:00 do 21:00 sat te 22. i 23.12. od 16:00 do 21:00 sat. Ostale dane trajanja manifestacije zakupac ima pravo slobodno odrediti radno vrijeme u razdoblju od 8.12.2017. do 8.1.2018. godine, a sukladno propisanom radnom vremenu za ostale trgovačke i ugostiteljske objekte na području Grada Slatina.
 1. U sajamskim kućicama moguća je prodaja prigodnih ukrasnih predmeta, umjetnina, čestitki, bižuterije, igračaka, knjiga, papirnate konfekcije i drugih prigodnih poklona. U kućicama predviđenim za ugostiteljsku djelatnost i obiteljska poljoprivredna gospodarstva moguća je prodaja hrane i pića.
 2. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 033/551-357

                                                                                                                      Grad Slatina

                                                                                                                                            

Skip to content