Grad Slatina i dalje pomaže roditeljima njegovateljima
18.01.2022.
Plan nabave za 2022. godinu
21.01.2022.

Javni poziv za financiranje športskih udruga za 2022. godinu

Temeljem Zakona o udrugama i Uredbe vlade RH o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata udruga, sredstvima proračuna Grada Slatine za 2022. godinu, Zajednica športskih udruga Slatina u suradnji sa Gradom, objavljuje javni poziv svim članicama za financiranje programskih djelatnosti.

Svaka udruga je dužna prijaviti se i podnijeti zahtjev za financiranje svojih programskih djelatnosti najkasnije do 21. veljače 2022. godine.

Prijave se podnose na posebnim obrascima:

 1. Obrazac za programe i projekte u sportu – OPS
 2. Obrazac Proračuna programa i projekata u sportu – PRS

Uz navedene obrasce potrebno je priložiti i ostalu obaveznu dokumentaciju:

 • Rješenje o upisu u Registar udruga RH (preslika),
 • izvadak iz Registra neprofitnih organizacija,
 • obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,
 • obrazac Izjave o partnerstvu (ukoliko ima partnera u projektu).

Prijave se, na propisanim obrascima i uz obveznu dokumentaciju, šalju ili neposredno predaju, u pisarnicu Grada Slatine na sljedeću adresu:

GRAD SLATINA
Trg svetog Josipa 10
33520 Slatina
Za Zajednicu športskih udruga Slatina
„Javni poziv za financiranje programa udruga u športu – ne otvaraj“
do 21. veljače 2022. u 14:00 sati

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti u nastavku:

 1. Tekst javnog poziva ZŠU
 2. Upute za prijavitelje
 3. Opisni obrazac za prijavu  – OPS
 4. Obrazac proračuna  – PRS
 5. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
 6. Izjava o partnerstvu
Skip to content