Potpisan Ugovor o uslugama revizije troškova projekta „EPIcentar Sequoia Slatina“
14.01.2021.
Dostojno obilježena 29.godišnjica međunarodnog priznanja Republike Hrvatske
15.01.2021.

Javni poziv za financiranje športskih udruga za 2021. godinu

Grad Slatina, u skladu s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, nakon usvajanja proračuna Grada Slatine za 2021.godinu od strane Gradskog vijeća te donošenja Godišnjeg plana raspisivanja Natječaja/Javnih poziva za financiranje programa i projekata udruga sredstvima proračuna Grada Slatine za 2021. godinu u postupcima dodjele sredstava za financiranje programa i projekata u području športa za 2021.godinu nadležnost prenosi na Zajednicu športskih udruga Slatina.  

Zajednica športskih udruga Slatina dana 15. siječnja 2021. godine objavljuje Javni poziv za financiranje športskih udruga za 2021. godinu

Natječajna dokumentacija nalazi se u nastavku, a za sve dodatne upite obratite se na mail gradska.uprava@slatina.hr.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti u nastavku:

  1. Tekst javnog poziva ZŠU
  2. Upute za prijavitelje
  3. Opisni obrazac za prijavu  – OPS
  4. Obrazac proračuna  – PRS
  5. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
  6. Izjava o partnerstvu
Skip to content