JAVNI POZIV mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja na području Grada Slatine

Grad Slatina – Akcija sterilizacije i kastracije pasa i mačaka
28.09.2020.
XI. IZMJENE PLANA NABAVE 2020. – GRAD SLATINA
30.09.2020.
Grad Slatina – Akcija sterilizacije i kastracije pasa i mačaka
28.09.2020.
XI. IZMJENE PLANA NABAVE 2020. – GRAD SLATINA
30.09.2020.

JAVNI POZIV mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja na području Grada Slatine

Na temelju članka 25. Statuta Grada Slatine (Službeni glasnik Grada Slatine broj 05/09, 05/10, 1/13, 2/13, 3/18. i 9/20.) i Odluke za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Slatine (KLASA: 370-01/20-01/3, URBROJ: 2189/02-03-02/02-20-1, od 15. rujna 2020. godine), gradonačelnik Grada Slatine objavljuje

J A V N I   P O Z I V mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja na području Grada Slatine

Članak 1.

Grad Slatina ovim Pozivom za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Slatine, namjerava pomoći mladim obiteljima u rješavanju stambene problematike. 

KOMPLETAN TEKST JAVNOG POZIVA KAO I TRAŽENU DOKUMENTACIJU PREUZMITE KLIKOM NA DONJU POVEZNICU:

 

Skip to content