JAVNI POZIV: Geodetski Zavod d.d. Split poziva sve nositelje prava na trasi planiranog zahvata „Brza cesta Suhopolje–Slatina“ na javni uvid u izrađeni geodetski elaborat

Gradonačelnik Slatine potpisao dva ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 254.031,46 eura
11.04.2023.
Grad Slatina u suradnji s GRAS-om prijavio „Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića“ vrijedan 35.710,00 eura
12.04.2023.
Gradonačelnik Slatine potpisao dva ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 254.031,46 eura
11.04.2023.
Grad Slatina u suradnji s GRAS-om prijavio „Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića“ vrijedan 35.710,00 eura
12.04.2023.

JAVNI POZIV: Geodetski Zavod d.d. Split poziva sve nositelje prava na trasi planiranog zahvata „Brza cesta Suhopolje–Slatina“ na javni uvid u izrađeni geodetski elaborat

TRASA BRZE CESTE SUHOPOLJE SLATINA, DIONICA od čvora Višnjica do čvor Slatina

Geodetski Zavod d.d. Split poziva sve nositelje prava na trasi planiranog zahvata „Brza cesta Suhopolje–Slatina“ na javni uvid u izrađeni geodetski elaborat u četvrtak, 13. travnja od 9:00 do 11:00h  na adresi Grada Slatine, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina (na parkingu).

JAVNI POZIV

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama (k.č.):

u k.o. Gornji Miholjac: 294/3, 294/56, 294/57, 294/58, 294/59, 294/60, 294/83, 294/93, 294/94, 294/101, 294/111, 294/118, 294/119, 294/124, 294/125, 294/142, 294/143, 294/144, 294/145, 294/146, 294/147, 294/148, 294/149, 294/150, 294/152, 294/155, 294/156, 294/157, 294/158, 294/159, 294/160, 294/161, 294/164, 294/165, 294/169, 294/170, 294/171, 294/172, 294/178, 294/179, 294/180, 294/181, 295/3, 295/6, 295/7/2, 295/9, 295/10, 295/14, 295/15, 388/1, 388/2, 388/3, 388/4, 389/1, 389/2, 389/3, 390/1, 390/2, 390/3, 391/1, 391/2, 391/3, 392, 393, 394, 395/1, 395/2, 395/3, 396/1, 396/2, 396/3, 397, 398, 400, 401/1, 401/2, 402/1, 402/2, 402/3, 403/1, 403/2, 403/3, 404/1, 404/2, 407/1, 407/2, 408/1, 408/2, 411/1, 411/2, 412/1, 412/2, 415/2, 507/2, 508/1, 508/2, 508/3, 509, 510, 511, 512/1, 512/2, 512/3, 513/1, 514/1, 514/2, 514/3, 515, 516/1, 516/2, 516/3, 516/4, 517, 518, 519, 520, 521, 522/1, 522/2, 523/1, 523/2, 524, 525/1, 525/2, 526, 527, 528/1, 528/2, 528/3, 529/1, 529/2, 530/1, 530/2, 531/1, 590/1, 590/2, 590/3, 591/1, 591/2, 592, 593/1, 593/2, 594, 595, 596/1, 596/2, 596/3, 597/1, 597/2, 597/3, 598/1, 598/2, 599/1, 599/2, 599/3, 600/1, 600/2, 600/3, 600/4, 600/5, 601/1, 601/2, 601/3, 601/4, 602/1, 602/2, 603/1, 603/2, 613/1, 614/1, 614/2, 615/1, 615/2, 616/1A, 616/2A, 616/2B, 616/3, 617, 618, 1186, 1188/20, 1190/2, 1190/3, 1190/4, 1190/5, 1193, 1195, 1196, 1197/1, 1198/1, 1198/2, 1199, 1201/1, 1202, 1316/2, 1322, 1323, 1328, 1331, 1332, 1333, 1372/1, 1382

u k.o. Bakić: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 343, 344, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390/1, 390/2, 391/1, 391/2, 392, 393, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 441, 442, 443, 444, 445/1, 445/2, 445/3, 445/4, 446, 447, 448/1, 448/2, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 537, 538, 539, 540, 541, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1043, 1044, 1096, 1097, 1107, 1111, 1112, 1113, 1114, 1125, 1126, 1128, 1135, 1140, 1141, 1144, 1154, 1157, 1159, 1160, 1161, 1162, 1167, 1184, 1185u k.o. Podravska Slatina: 258, 259, 260, 267, 268, 269, 270, 280, 281, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 318, 324/2, 325/1, 325/2, 326, 327, 328, 329, 330, 335, 336, 340, 341, 342/1, 359, 7407/2, 7412, 7446/1

u k.o. Medinci: 1663, 1754/1, 1924, 1937

da je Geodetski Zavod d.d. Split, Ruđera Boškovića 20, 21000 Split, OIB 65342447502, izradio geodetski elaborat za provedbu lokacijske dozvole, KLASA: UP/I-350-05/21-01/000115, URBROJ: 531-06-02-03/03-22-0015, Zagreb, 27.06.2022., za planirani zahvat u prostoru: Brza cesta Suhopolje – Slatina, infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), na zahtjev investitora: HRVATSKE CESTE D. O. O. , VONČININA 3,10 000 ZAGREB, OIB: 55545787885.

  • Ovim putem pozivamo sve nositelje prava na navedenim nekretninama i one koje graniče s njima da se odazovu na uvid u izrađeni geodetski elaborat travnja. 2023. od 9:00 do 11:00h  na adresi Grada Slatine, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina (na parkingu). Svima koji pristupe uvidu u elaborat, biti će omogućen uvid u obilježene točke na predmetnoj čestici.

Kontakt telefon: 021/399-763 Geodetski zavod d.d. Split

(mf/Izvor: Geodetski Zavod d.d. Split)

Skip to content