Intervju s Ivanom Roštašem: Prirodni potencijali su osnova na kojoj smo pripremili naše razvojne planove

Tajnik LAG-a Marinianis, Milan Jaković, na sastanku s predstavnicima Virovitičko-podravske županije i Vidre
03.01.2014.
Obavijest o obustavi opskrbe vodom u utorak, 14. siječnja
05.01.2014.

Intervju s Ivanom Roštašem: Prirodni potencijali su osnova na kojoj smo pripremili naše razvojne planove

Uz ponovnu pobjedu na izborima prošlu su godinu za gradonačelnika Slatine obilježili i brojni građevinski i infrastrukturni projekti.
– Još jedan mandat na mjestu gradonačelnika izniman je poticaj za nastavak započetih projekata, ali i pružena mogućnost da ostvarimo dio strategijskih ciljeva, što nam je velika obaveza u narednom razdoblju. Sve što smo započeli dio je velike programske cjeline s ciljem podizanja životnog standarda građana. Grad kao institucija ima obavezu osigurati preduvjete za dolazak investitora i stvoriti mogućnost realizacije investicija. Mada smo to već dobrim djelom obavili, na tome intenzivno radimo i dalje. Izgradnjom obilaznice značajno je unaprijeđena kvaliteta prometnog sustava grada Slatine, a završena je mini-obilaznica Medinci kojom je tranzitni promet državnom cestom Slatina-Donji Miholjac-Osijek odmaknut od I. zaštitne zone vodocrpilišta. Posebno mi je zadovoljstvo izdvojiti izgradnju kružnog toka na Trgu sv. Josipa, koji je postao svojevrstan simbol Slatine, te je zahvaljujući njemu povećana protočnost prometa te sigurnost vozača i drugih sudionika u prometu. Uređene su nerazvrstane ceste, te je izgrađen novi most preko vodotoka Javorice u odvojku Voćinske ulice. Dograđeno je i pušteno u rad novo postrojenje za preradu vode na vodocrpilištu u Medincima, a u tijeku je i rekonstrukcija starog koje će se iduće godine spojiti u jedan sustav i osigurati potrebne kapacitete vode za šire slatinsko područja. U središnjem dijelu grada ugrađeni su ventili za upravljanje i kontrolu vodoopskrbnog sustava. Uređeno je autobusno stajalište i sanirano divlje odlagalište otpada u prigradskom naselju Bakić. Dovršena je izgradnja javne rasvjete u nekoliko slatinskih ulica te prigradskim naseljima Medinci i Gornji Miholjac. Započela je II. etapa izgradnje sanitarno-fekalne kanalizacije i oborinske odvodnje u Mlinskoj ulici u Slatini. Od građevinskih radova na javnim zgradama izdvojio bih prije svega nastavak uređenja muzejskog prostora u dijelu prizemlja zgrade Starog kotara za postavljanje stalne izložbe „Slatinski kraj u Domovinskom ratu“, koji je predan na korištenje Udruzi roditelja poginulih hrvatskih branitelja Domovinskog rata Slatina, a uređivan je uz sufinanciranje Virovitičko-podravske županije. U tijeku je i uređenje izložbenog prostora za smještaj Zbirke Milka i Mele Kelemen, te prostora za muzejsku knjižnicu, što se provodi u sklopu IPA projekta prekogranične suradnje s mađarskim gradom Szentlorentzom i Gradom Našicama… (icv.hr)

Cijeli tekst može se pročitati u Virovitičkom listu

Skip to content