Gradu Slatini za razvoj infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Turbina 2 odobreno 9,77 mil. kn EU sredstava

Program mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Slatina
22.01.2019.
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika Grada Slatine koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa
23.01.2019.

Gradu Slatini za razvoj infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Turbina 2 odobreno 9,77 mil. kn EU sredstava

U postupku dodjele bespovratnih sredstava iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija – KK.03.1.2.03. „Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona“, slatinski gradski projekt „Izgradnja prometnica i javne rasvjete u istočnom i zapadnom dijelu Poduzetničke zone Turbina 2 u Slatini“, prošao je završnu provjeru prihvatljivosti projekta i aktivnosti, izdataka te ocjena kvalitete kod SAFU-a.

Od predloženih 15,912 mil. kn ukupne vrijednosti investicije, utvrđeno je da prihvatljivi troškovi iznose 15,55 mil kn, a odobreni iznos sufinanciranja iznosi 62,84% prihvatljivih troškova,  odnosno maksimalni iznos bespovratne potpore iznosi 9,772 mil. kn. 

Uskoro se očekuje dobivanje Odluke o financiranju od Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske.

Projekt obuhvaća izgradnju prometnica koje nedostaju istočno i zapadno od postojeće središnje ceste, ukupne duljine 1375 m. Također će se izgraditi nogostupi i javna rasvjeta, te će se krajobrazno urediti s visokim i niskim zelenilom javna površina uz cestu.
Dodjelom navedenih  EU sredstava potiče se potpuno komunalno uređenje  poduzetničke zone radi stvaranja uvjeta za razvoj poduzetničkih investicija i otvaranje novih radnih mjesta na području grada Slatine.
(www.radioslatina.hr)

Skip to content