Gradska tvrtka Komrad d.o.o. Slatina osim Aglomeracije provodi i brojne druge vrijedne projekte

Obavljena primopredaja izvedenih radova na EPIcentru Sequoia Slatina između Grada Slatine i izvođača, Domogradnje d.o.o. iz Virovitice
25.05.2021.
Dodjelom ukupno 750.000,00 kuna zaključen prvi Javni poziv Grada Slatine iz Programa mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva za 2021.g.
26.05.2021.
Obavljena primopredaja izvedenih radova na EPIcentru Sequoia Slatina između Grada Slatine i izvođača, Domogradnje d.o.o. iz Virovitice
25.05.2021.
Dodjelom ukupno 750.000,00 kuna zaključen prvi Javni poziv Grada Slatine iz Programa mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva za 2021.g.
26.05.2021.

Gradska tvrtka Komrad d.o.o. Slatina osim Aglomeracije provodi i brojne druge vrijedne projekte

 

Najveći i najopsežniji projekt u povijesti grada Slatine zasigurno je projekt Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Slatina. Sam pojam „aglomeracija“ dolazi od latinske riječi agglomerare što znači sakupljati, a u hrvatskom jeziku pojam slijedi ovo značenje te označava cjelinu nastalu nakupljanjem ili gomilanjem, odnosno spajanjem manjih područja u urbanu sredinu. Upravo na tom tragu jesu i projekti aglomeracija koji se provode u mnogim gradovima i općinama Republike Hrvatske. Cilj je prigradska naselja koja pripadaju Gradu Slatini povezati mrežom vodoopskrbe i odvodnje kako bi sva naselja i ulice grada Slatine napokon dobile one najosnovnije uvjete za život te kako bismo zajednički radili na očuvanju okoliša i same rijeke Drave.

Vrijednost investicije iznosi 213.405.964,20 kn. Projekt je, iznosom od 152.538.642,78 kn, sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog strukturnog i investicijskog fonda kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija. Osim fondova EU, projekt sufinanciraju Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Hrvatske vode te Grad Slatina.

Projekt obuhvaća izgradnju, sanaciju i rekonstrukcije vodoopskrbne i kanalizacijske mreže u gradu Slatini te naseljima Lukavac, Sladojevci, Bakić, Kozice, Novi Senkovac, Medinci i Markovo.

Ugovor o sufinanciranju potpisan je 15. travnja 2020. godine. Od tog datuma do danas proveden je niz aktivnosti ka realizaciji projekta:

 • Provedene su i završene četiri javne nabave za radove i usluge te su potpisana četiri ugovora (Usluge vidljivosti i promidžbe, Usluge nadzora nad projektom, Usluge nabave opreme te Izgradnja Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Slatina i pristupne ceste).
 • Dvije javne nabave su u tijeku te se čeka njihovo skoro zaključivanje i realizacija.
 • Nabavljena je oprema u vrijednosti 3.844.548,00 kn.
 • U utorak, 11.5. ove godine otvoreni su radovi na izgradnji pristupne ceste do UPOV-a Slatina. U fazi projektiranja je i UPOV (Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Slatina). Vrijednost ugovora za izgradnju UPOV-a i pristupne ceste iznosi 39.728.876,50 kn. Nakon završetka i puštanja u rad, UPOV Slatina pročišćavat će otpadnu vodu sa cijelog područja aglomeracije Slatine te će u potok Slatinsku Čađavicu ispuštati vodu pročišćenu do 3. razine (gotovo čista voda).
 • Nakon završetka javne nabave, izbora najpovoljnijeg ponuditelja za izgradnju i rekonstrukciju sustava vodoopskrbe i odvodnje Slatina će, zajedno s prigradskim naseljima, biti bogatija za 12 km nove vodovodne mreže i 62 km nove kanalizacijske mreže.

No, osim projekta „Aglomeracije Slatine“ tvrtka Komrad d.o.o. za vodne djelatnosti provela je ili provodi brojne druge, veće ili manje, projekte na svom distributivnom području.

Od 2017. godine i preuzimanja odgovornosti za upravljanje tvrtkom Komrad d.o.o. do danas provedeno je 8 projektiranja sustava vodoopskrbe i odvodnje te 13 projekata izgradnje sustava vodoopskrbe i odvodnje.

U nastavku donosimo pregled projekata provedenih od 2017. do 2020. te plan za 2021. godinu u sustavu odvodnje i vodoopskrbe.

Sustav odvodnje – projektiranje:

 1. Izrada studijsko projektno tehničke dokumentacije za projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Slatina“ – EU projekt. Vrijednost investicije – 4.014.000,00 kn
 2. Projektiranje kanalizacije u Sopju i Sopjanskoj gredi (idejni, glavni i izvedbeni projekt te Elaborat zaštite okoliša). Vrijednost investicije – 300.000,00 kn
 3. Novelacija projekta UPOV Čađavica s Elaboratom zaštite okoliša. Vrijednost investicije – 380.00,00 kn
 4. Novelacija projekta UPOV Podravska Moslavina s ispustom u rijeku Dravu te izradom varijantnih rješenja. Vrijednost investicije – 200.000,00 kn
 5. Novelacija projekta UPOV Nova Bukovica s izradom varijantnih rješenja prema kombiniranom pristupu. Vrijednost investicije – 200.000,00 kn
 6. Izrada projektne dokumentacije kanalizacije u Krčeniku. Vrijednost investicije 200.000,00 kn

Ukupna vrijednost spomenutih investicija iznosi 5.294.000,00 kn.
Od 2017. godine do 2020. godine realizirano je 4.299.360,00 kn, a u planu za 2021. godinu je realizacija iznosa od 531.140,00 kn.

Sustav odvodnje – izgradnja:

 1. Započeta je izgradnja kanalizacijske mreže u Novoj Bukovici, za koju je potrebno doprojektiranje. Ukupna vrijednost investicije je 6.700.000,00 kn, a do 2020. godine realizirano je 2.843.000,00 kn.
 2. Nastavak izgradnje kanalizacije u Čađavici za koju je također potrebno doprojektiranje. Vrijednost investicije je 8.000.000,00 kn, do 2020. godine realizirano je 6.643.538,00 kn.
 3. Izgradnja kanalizacijske mreže u Voćinu, Faza 2, izgradnja u tijeku. Vrijednost investicije – 5.000.000,00 kn, do 2020. godine realizirano je 2.245.531,00 kn.
 4. Izgradnja kanalizacijskog sustava u Podravskoj Moslavini. Vrijednost investicije – 11.500.000,00 kn, do 2020. realizirano 3.807.059,00 kn.
 5. Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Slatina. Vrijednost investicije 213.405.964,20 kn, do danas realizirano 5.846.792,77 kn.

Ukupna vrijednost  investicija od 2017. do 2020. godine iznosi 244.605.964,20 kn. Do danas je realizirano 21.385.920,89 kn. Plan za 2021. godinu je realizirati 33.125.000,00 kuna u sustav odvodnje (kanalizacijsku mrežu).

Sustav vodoopskrbe – projektiranje:

 1. Projektiranje vodovoda Slatina – Ivanbrijeg – Golenić, s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole te geodetskim elaboratom je u tijeku. Vrijednost investicije – 120.000,00 kn. Do 2020. realizirano je 80.000,00 kn.
 2. U tijeku je i izrada koncepcijskog rješenja vodoopskrbnog sustava radi smanjenja gubitaka vode (GIS). Vrijednost investicije – 1.550.000,00 kn. Do 2020. godine realizirano je 250.000,00 kn.

Sustav vodoopskrbe – izgradnja:

 1. U tijeku je izgradnja vodovoda Hum, Hum Varoš. Vrijednost investicije – 3.000.000,00 kn. Do 2020. godine realizirano je 499.433,00 kn.
 2. Završena je izgradnja vodoopskrbne mreže Miholjački Martinci. Vrijednost investicije bila je 520.000,00 kn, što je i realizirano do 2020. godine.
 3. Izgradnja priključnog voda do Mlinske ulice u Sladojevcima (završeno 2020.). Vrijednost investicije – 55.000,00 kn.
 4. Izgradnja spojnog cjevovoda Slatina – Sladojevci završena je 2018. godine. Vrijednost investicije 508.812,32 kn.
 5. Izgradnja vodoopskrbne mreže u poduzetničkoj zoni Turbina II, završena 2018. godine. Vrijednost investicije – 500.000,00 kn.
 6. Izgradnja distributivne mreže u Dobroviću, završena 2018. godine. Vrijednost investicije – 217.369,00 kn.
 7. Izgradnja razdjelne mreže u Gezincima, završena 2017. godine. Vrijednost investicije – 151.745,49 kn.
 8. Izgradnja objekta za preradu vode u Voćinu na Sobunaru. Gradnja završena 2017. godine. Vrijednost investicije – 3.005.035,00 kn.

Ukupna vrijednost  investicija u vodoopskrbni sustav (projektiranje i izgradnja) od 2017. do 2020. godine iznosi 9.627.962,11 kn. Do 2020. je realizirano je 5.787.394,96 kn. Plan za 2021. godinu je realizirati 3.678.955,57 kuna u sustav vodoopskrbe.

Osim navedenih projekata izgradnje i projektiranja sustava vodoopskrbe i odvodnje koje provodi tvrtka Komrad d.o.o. u proteklom razdoblju na vodoopskrbnu mrežu priključeno je 673 novih korisnika, dok je na kanalizacijsku mrežu priključeno 96 novih korisnika. Uvedeno je i mjesečno očitanje i kontrola vodomjera.

Ove je godine obavljen i remont postrojenja na vodocrpilištu Medinci u iznosu od 500.000,00 kn.

Započete su radnje vezane uz uvođenje daljinskog očitanja vodomjera, a vrijednost ovoga projekta je oko 3 milijuna kuna.

Za operativu tvrtke i izgradnju nove upravne zgrade kupljeno je zemljište u Kolodvorskoj ulici veličine 11.000 m2 sa više od 1000 m2 natkrivene površine. Izrađen je projekt nove Upravne zgrade i dobivena građevinska dozvola, a ovih dana bit će raspisan i natječaj za njenu izgradnju, za što tvrtka ima osigurana sredstva.

– Cilj tvrtke Komrad d.o.o. jest osigurati građanima grada Slatine i prigradskih naselja te svim stanovnicima općina, koje pripadaju distributivnom području tvrtke, kvalitetnu uslugu vodoopskrbe i odvodnje, kako bismo, u 21. stoljeću uživali u blagodatima koje nam priroda nudi i kojima moramo upravljati u maniri dobrih gospodara čuvajući prirodu i brinući o eko-sustavu koji nas okružuje. Upravo zato ulažemo napore i kapacitete u ostvarivanje brojnih projekata koji će zasigurno povećati standard i kvalitetu života svih ljudi na ovom području, – rekao nam je direktor Komrada Mato Miličić.
(www.radioslatina.hr)

 

Skip to content