Gradonačelnik Roštaš održao sastanak s predstavnicima vodnogospodarskih ispostava

V dopuna plana nabave za 2016. godinu
03/08/2016
Objava biračima – Predsjednica izbore raspisala za nedjelju 11. rujna 2016. godine
03/08/2016

Gradonačelnik Roštaš održao sastanak s predstavnicima vodnogospodarskih ispostava

Gradonačelnik Ivan Roštaš sa suradnicima održao sastanak s predstavnicima vodnogospodarskih ispostava po pitanju održavanja  i unapređenja sustava otvorenih vodotoka na području Grada Slatine

U srijedu, 2. kolovoza 2016. godine, u Gradskoj upravi Grada Slatine održan je sastanak s predstavnicima vodnogospodarskih ispostava Hrvatskih voda i to VGI-ja Karašica-Vučica iz Donjeg Miholjca Sergejom Cvetkovićem i Hrvojem Pavinom, predstavnicima VGI-ja Županijski kanal iz Virovitice Nevenom Čižmićem i Sašom Kolarićem, te predstavnicom Županijske uprave za ceste Viirovitičko-podravske županije Nikolinom Čačić, a po pitanjima provedenih aktivnosti na otklanjanju posljedica iznenadnih ekstremno jakih kišnih nevremena i bujičnih poplava koje su se dogodile tijekom mjeseca srpnja ove godine te planiranim radovima na poboljšanju protočnosti otvorene kanalske mreže i pripremi projektne dokumentacije za izgradnju retencije Stublovac i regulacije potoka Stublovac i Potočani.

Grad Slatina, putem gradske tvrtke Slatina Kom, u proteklih osam dana odradio je popravak oštećenih brdskih slatinskih  makadamskih cesta i čišćenje niza cestovnih jaraka od bujičnih nanosa, a u tijeku je i čišćenje jaraka u nizinskom dijelu u ulicama Ive Tijardovića, Kralja Tomislava i Matije Gupca.

VGI Karašica –Vučica, uz lokalnu pomoć gradskih službi i tvrtki te DVD-a Slatina, postavio je zečji nasip u Stublovačkoj ulici, kao preventivnu mjeru obrane od poplave tijekom ljetnih mjeseci u kojima je izraženo bujično djelovanje potoka Potočani.

VGI Županijski kanal trenutno pročišćava kanal zapadno od ceste prema Sladojevačkom Lugu, a zatim slijedi pročišćavanje kanala u Grobljanjskoj ulici, nasuprot izlaza iz Sladojevaca na obilaznicu.

 Na sastanku je utvrđeno i to da vodno-gospodarske ispostave (VGI) što prije provedu daljnje čišćenje korita i košnju kanala na glavnim recipijentima te provjeru stanja cijevnih propusta na kritičnim dionicama, a Županijska uprava za ceste (ŽUC) će pregledati cijevne propuste na županijskim i lokalnim cestama u Slatini, Sladojevcima i Lukavcu.

Osim toga, VGI Karašica–Vučica geodetski će snimiti uzdužne padove kanala Ogranak Jurmanuše (trasa kanala kreće od Ulice braće Radić, kroz polje preko pruge, obilaznice i Ulice Matije Gupca, do uljeva u Jurmanušu) te  kanala Jurmanuša s uljevom u Slatinsku Čađavicu, a radi utvrđivanja stanja dna korita i mogućnosti korekcije radi poboljšanja protočnosti ovih kanala.

Također, Hrvatske vode očekuju do konca ovog mjeseca dobivanje lokacijske dozvole za izgradnju retencije Stublovac te za regulaciju potoka Stublovac i donjeg dijela potoka Potočani, jer je ovih dana dobiveno mišljenje o utjecaju na ekološku mrežu i ispunjeni su svi uvjeti za izdavanje lokacijske dozvole, a zatim slijedi izrada glavnog projekta i troškovnika, kao neophodnih tehničkih podloga za iznalaženje financijskih sredstava za realizaciju projekta. (www.radioslatina.hr)

no images were found

Skip to content