Gradonačelnik Ostrošić potpisao 6 ugovora za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na slatinskom području

AKUMULACIJSKO JEZERO KOD SLATINE: Koliko zamuljena Javorica može grad štititi od poplave?
07.10.2021.
X. IZMJENE PLANA NABAVE 2021. – GRAD SLATINA
07.10.2021.
AKUMULACIJSKO JEZERO KOD SLATINE: Koliko zamuljena Javorica može grad štititi od poplave?
07.10.2021.
X. IZMJENE PLANA NABAVE 2021. – GRAD SLATINA
07.10.2021.

Gradonačelnik Ostrošić potpisao 6 ugovora za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na slatinskom području

Gradonačelnik Grada Slatine Denis Ostrošić potpisao je danas 6 ugovora kojima se mladim obiteljima sa slatinskog područja odobrava financijska potpora za stambeno zbrinjavanje.

Riječ je o ukupnom iznosu od 60.000 kuna budući da potpora po pojedinoj obitelji iznosi 10.000 kuna.
Inače je od ukupno planiranih sredstava za ovu godinu u visini od 450.000 kuna do sada isplaćeno 130.000 kuna.
Tako su ovu potporu Grada Slatine u svibnju iskoristile 3 mlade obitelji, u kolovozu 4, te u listopadu spomenutih 6 mladih obitelji.

– Drago mi je da su mlade obitelji sa slatinskog područja prepoznale napore Grada da im se pomogne u rješavanju njihovog stambenog pitanja. Prošle smo godine odobrili 7 takvih potpora koje su iznosile 7.500 kuna po obitelji, te je ukupno isplaćeno 52.500 kuna. S povećanjem potpore od ove godine na 10.000 kuna imamo i gotovo duplo veći broj podnesenih zahtjeva kojih je do sada bilo ukupno 13. Izuzetno sam zadovoljan jer to znači da se na slatinskom području radi i gradi, te da mladi ovdje planiraju ostanak i podizanje svojih obitelji, – rekao je gradonačelnik Ostrošić, te pozvao sve zainteresirane mlade obitelji da iskoriste ovu potporu za koju je Javni poziv otvoren do kraja studenog ove godine.

Podsjećamo da Grad Slatina ovom potporom namjerava pomoći mladim obiteljima u rješavanju stambene problematike, a na Javni poziv mogu se javiti mlade obitelji čiji su članovi obitelji državljani Republike Hrvatske, od kojih barem jedan bračni ili izvanbračni partner ima prebivalište na području Grada Slatine minimalno godinu dana, te da je bar jedan od bračnih ili izvanbračnih partnera mlađi od 40 godina života u godini raspisivanja javnog poziva.

Isto tako podnositelj zahtjeva, bračni ili izvanbračni partner, koji rješavaju stambeno pitanje stjecanjem prava vlasništva prve nekretnine, ne mogu imati u vlasništvu ili suvlasništvu drugu kuću/stan, te nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili stambeni objekt.

Mladom obitelji smatra se i jednoroditeljska obitelj koju čine dijete, odnosno djeca i jedan roditelj ili samohrani roditelj.

Potpora se može odobriti pri gradnji obiteljske kuće ili kupnje građevinskog zemljišta odnosno stambenog objekta (kuće ili stana) u vlasništvu druge fizičke osobe ili pravne osobe, osim osoba u krvnom srodstvu, te uz uvjete propisane Javnim pozivom.

U slučaju kupnje građevinskog zemljišta ili stambenog objekta te gradnje kuće na području Grada Slatine, mlada obitelj može ostvariti potporu u iznosu od 10.000,00 kuna, a predmetna nekretnina na koju se odnosi prijava mora biti u vlasništvu podnositelja zahtjeva.

Uz zahtjev za korištenje sredstava koji se podnosi Gradu Slatini na adresi Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina s naznakom „Prijava na Javni poziv – poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji“, potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

preslika osobne iskaznice podnositelja i bračnog ili izvanbračnog partnera

izjava o izvanbračnoj zajednici ovjerena od strane javnog bilježnika

vjenčani list (osim samohranih roditelja i izvanbračne zajednice)

rodni listovi za maloljetne članove obitelji

izvadak iz zemljišnih knjiga za građevinsko zemljište odnosno stambeni objekt koji je predmet zahtjeva

dokaz o plaćanju računa sa preslikom računa ukoliko je riječ o izgradnji

glavni projekt (preslika ili na uvid) ili građevinska dozvola

izjava o tome da se radi o prvoj i jedinoj nekretnini podnositelja zahtjeva i članova obitelji te Izjavu  da podnositelj zahtjeva ni drugi član njegove obitelji nije prodao ili na drugi način otuđio nekretninu u vlasništvu ili suvlasništvu

preslika ugovora o kupoprodaji građevinskog zemljišta odnosno stambenog objekta

potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava, za oba bračna ili izvanbračna partnera ili za samohranog roditelja, ne starija od 30 dana

potvrda o nepostojanju duga prema gradskom proračunu.

Kao prihvatljiv trošak priznaju se troškovi od 1. siječnja 2021. godine.

Zahtjev za dodjelu potpore može se pronaći na web stranici Grada Slatine www.slatina.hr, a može se podići i osobno u Gradskoj upravi Grada Slatine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem e-maila: gradska.uprava@slatina.hr

S korisnicima, koji udovoljavaju svim uvjetima iz Javnog poziva, gradonačelnik će zaključiti Ugovor o dodjeli potpore, no prije sklapanja Ugovora korisnik se obvezuje dostaviti bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika, kao instrument osiguranja, koja će mu biti vraćena nakon 5 godina od sklapanja Ugovora. U tom razdoblju korisnik je dužan svake godine do 31.12. dostaviti Gradu Slatini dokaz o prebivalištu na adresi predmetne nekretnine.

Prijava za korištenje sredstava se podnosi do 30. studenog 2021. godine odnosno do ukupnog iskorištenja sredstava.
(mf, Grad Slatina/Foto: Ilustracija)

Skip to content