Grad Slatina zaključio ugovor o obavljanju sustavne preventivne deratizacije na području Grada Slatine za 2020. godinu

Grad Slatina – Održan sastanak s predstavnicima MO Donji Meljani
17.07.2020.
VI. IZMJENE PLANA NABAVE 2020. – GRAD SLATINA
24.07.2020.

Grad Slatina zaključio ugovor o obavljanju sustavne preventivne deratizacije na području Grada Slatine za 2020. godinu

Grad Slatina po provedenom postupku zaključio je ugovor o obavljanju sustavne preventivne deratizacije na području Grada Slatine za 2020. godinu sa tvrtkom Cosmosol d.o.o. iz Osijeka. Prva akcija deratizacije dvorišta i okućnica stambenih zgrada – domaćinstva, te javnih površina provodit će se u vremenu od 20.7-21.8. 2020. godine. Stanovnici pojedinog dijela grada odnosno prigradskog naselja o datumu provođenja akcije deratizacije obavještavat će pisanim putem od strane tvrtke

Cosmosol d.o.o.

Skip to content